Go to Top

Podjetnikom na voljo garancije za bančne kredite

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v Uradnem listu objavil javni razpis za garancije za zavarovanje bančnih kreditov. Skupno 79,2 milijona evrov razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za posojila, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

>>> Veliko koristnih nasvetov za vodenje poslov tisti, ki ste registrirali s.p. ali ustanovili d.o.o. dobite na naših izobraževanjih. Za podjetnike začetnike priporočamo predvsem Abecedo poslovanja in Podjetnik sem – kaj pa zdaj?

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Na ta način bo podjetjem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov. Slovenski podjetniški sklad namreč pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 ali 80 odstotkov zavarovanje bančnega kredita.

garancijeHkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo sklada bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno-garancijskih linij prilagojena stopnji razvitosti podjetja in njegovi starosti.

Na SPS pričakujejo, da bo 79,2 milijona evrov garancij za bančne kredite zadostovalo za podporo okoli 400 podjetij.

>>> Potrebujete nasvet pri pridobivanju kreditov ali pri prijavi na druge javne razpise? Pomagajo vam lahko naši strokovnjaki za razpise!

Kdo lahko kandidira za pridobitev garancije?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Sloveniji, ki:

  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe,
  • imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,
  • letni promet ne sme presegati 50 milijonov evrov, bilančna vsota pa ne 43 milijonov evrov.
Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Ugodnosti garancije

Na SPS izpostavljajo, da se z izdajo garancije:

  • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maksimalne višine 1.250.000 evrov in mikrogarancije za obratna sredstva do maksimalne višine 200.000 evrov,
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
  • zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,
  • strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava.

Oddaja vlog

Vloge lahko podjetja za upravičene stroške, ki so nastali od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2019, oddajo na SPS vsakih 14 dni. In sicer: 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018.

Seznam bank, ki sodelujejo s SPS-jem je dostopen v razpisni dokumentaciji P1 plus 2018 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja