Go to Top

Evropska sredstva za zagon socialnega podjetja in mladinske zadruge

Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je podprla javni razpis za izbor operacij za zagon socialnega podjetja in mladinske zadruge letih v 2016–2018. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki bo objavljen predvidoma danes, znaša 1,9 milijona evrov, od tega pa bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,4 milijona evrov. Na razpisu lahko kandidirajo socialna podjetja iz obeh kohezijskih regij, tako vzhodne kot zahodne.

Na DATI vam brezplačno svetujemo, kako pripraviti najboljšo prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev!

 1,9 milijona evrov za zagon socialnega podjetja ali mladinske zadruge

zagon socialnega podjetjaNamen javnega razpisa je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij. Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij, kar naj bi prispevalo k realizaciji razvojnih potencialov socialnega podjetništva kot celote. Želijo si povečati zmožnosti preživetja teh podjetij v začetnem obdobju poslovanja ter prispevati k njihovim dolgoročnim sposobnostim obstoja na trgu ob hkratnem povečanju konkurenčnosti na relevantnih področjih. Podpora bo prispevala k lažjemu prenosu razvitih inovativnih podjetniških idej v socialno podjetniške podjeme, kar je pogoj za dolgoročno preživetje, rast in razvoj podjetja skozi komercializacijo proizvodov, storitev in procesov na trgu.

Prijavite se na brezplačen seminar o nepovratnih sredstvih!

Cilji javnega razpisa:

  • spodbujanje že obstoječih in novih socialnih podjetij ter mladinskih zadrug z namenom realizacije inovativnih socialno podjetniških idej na trgu;
  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje na področju socialnega podjetništva;

Prijavite se na brezplačen seminar o nepovratnih sredstvih!

  • povečanje števila socialnih podjetij z namenom razvoja novih inovativnih poslovnih modelov, ki omogočajo zadovoljevanje družbenih potreb in doseganje družbenih učinkov ter povečanje njihovega trajnostnega delovanja;

Prihaja 1,9 milijona evrov spodbud za zagon socialnega podjetja in mladinske zadruge!

Klikni in deli

  • povečanje socialne vključenosti zlasti ranljivih skupin s spodbujanjem njihove aktivacije in realizacije njihovih podjetniških idej na trgu;
  • zmanjšanje razvojnega zaostanka s krepitvijo ekosistema socialne ekonomije.

O nepovratnih sredstvih na DATI redno poročamo: 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja