Go to Top

10,5 milijona evrov nepovratnih sredstev za strateška razvojno inovacijska partnerstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 14. oktobra 2016 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za strateška razvojno inovacijska partnerstva na prioritetnih področjih pametne specializacije. Skupaj je na voljo 10,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom bodo z zagotavljanjem nematerialnih storitev povezovanja na področju raziskav, razvoja in inovacij prispevali k uspešnejšemu in ambicioznejšemu prodoru slovenskega gospodarstva na globalne trge in tako neposredno prispevali k ciljem strategije pametne specializacije.
strateski-razpisPreko okrepljenega sodelovanja se bo spodbudilo povečana skupna vlaganja podjetij v razvojne projekte na področjih raziskav, razvoja in inovacij, v razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.

Cilj javnega razpisa je vzpostaviti strateško razvojna inovacijska partnerstva na vseh prednostnih področjih uporabe veljavne strategije pametne specializacije.
Prednostna področja so sicer pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, trajnostni turizem, tovarne prihodnosti, zdravje – medicina, mobilnost in razvoj materialov kot končnih produktov.

10,5 milijona evrov nepovratnih sredstev za strateška razvojno inovacijska partnerstva.

Klikni in deli

Najvišja možna višina sofinanciranja

Najvišja možna višina sofinanciranja za posamezno področje uporabe za celotno obdobje upravičenosti znaša do 870.000 evrov, razen za področje uporabe pametna mesta in skupnosti, kjer največja možna višina sofinanciranja operacije znaša do 1,75 milijona evrov, in za področje uporabe tovarne prihodnosti, kjer bo največje sofinanciranje 2,65 milijona evrov. Pod določenimi pogoji se vsi omenjeni zneski lahko povečajo za do milijon evrov.

 

Razpis v treh fazah

MGRT bo vloge na prvo fazo javnega razpisa odpiralo 21. novembra letos in 13. februarja 2017, odpiranja vlog na drugo fazo javnega razpisa bodo vsak drugi ponedeljek od januarja do novembra 2017, vloge na tretjo fazo razpisa pa se bodo odpirale 13. januarja 2020. Odpiranje vlog ne bo javno.

Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva (v času poslovanja od ponedeljka do četrtka od 9. do 15.30 oz. v petek od 9. do 14.30 ure) najkasneje tri delovne dni pred posameznim odpiranjem vlog.

Več informacij o razpisu najdete v Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«.

Vir: Podjetniški portal

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja