Go to Top

Dva nova seminarja: zaključna bilanca 2016 in davčni obračun za normirance!

Počasi, a vztrajno se bliža konec poslovnega leta in s tem namenom smo v podjetju Data ponovno vzpostavili nove termine za dva seminarja, in sicer Zaključna bilanca 2016 in Davčni obračun za normirance!

Za vse tiste, ki samo vodite svoje knjigovodstvo in bi si želeli samostojno pripraviti tudi letna poročila, ter za vse tiste, ki poslujete na podlagi normiranih odhodkov, smo pripravili dve delavnici z namenom, da bi imeli prvi boljši vpogled v letna poročila svojega podjetja ali samostojne dejavnosti, ki jih pripravi računovodja oziroma se želite naučiti sestave davčnega obračuna za normirance.

Zaključna bilanca 2016

Podjetniki, ki ste se odločili za samostojno vodenje knjigovodstva, morate ob koncu poslovnega leta pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha.

izobraževanje

Zaključna bilanca za leto 2023

Boste letos sami pripravili bilanco stanja, izkaz uspeha in davčni obračun?

Več informacij

Delavnica Zaključna bilanca 2016 zajema sestavo, obračun in izdelavo zaključnih poročil za zunanje inštitucije (Furs, Ajpes), ki jih morajo najkasneje do 31. marca vsakega leta za preteklo leto oddati vsi samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljate dejavnost in vodite poslovne knjige (ne glede na sistem vodenja, enostavno ali dvostavno knjigovodstvo).

Zaključna bilanca 2016

Prijava na delavnico

Davčni obračun za normirance

Ob koncu poslovnega leta imajo obveznosti tudi samostojni podjetniki in podjetja, ki poslujejo kot t. i. normiranci, torej na podlagi normiranih odhodkov.

izobraževanje

Davčni obračun za normirance

Vodite svoje knjigovodstvo, a ste v dvomih, kako pripraviti davčni obračun? Mi vas bomo dvomov rešili!

Več informacij

Oddati morajo davčni obračun in določiti zavarovalno osnovo za prihodnje poslovno leto. Davčni obračun oziroma obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti se pripravi na podlagi evidence izdanih računov, nato pa se na podlagi teh podatkov ugotovi zavarovalno osnovo.

Novi termini za seminarja Zaključna bilanca 2016 in Davčni obračun za normirance!

Klikni in deli

Da bi vam pomagali rešiti dileme, smo pripravili delavnico Davčni obračun za normirance na temo priprave letnih poročil – davčnega obračuna in določitev zavarovalne osnove za prihodnje leto.

Prijava na delavnico

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja