Go to Top

Dodatni dnevi dopusta zaradi osebnih okoliščin

Dodatni dnevi dopusta delavcu pripadajo pod določenimi pogoji. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta že s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Vsakemu zaposlenemu pripada letni dopust v obsegu 4 tednov. Prav tako delavcu pripada 1 dan letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

Informativni izračun plače

Posebnost DATA d.o.o. je, da združuje vse na enem mestu – o podjetništvu!

Pri DATA d.o.o. v mesecu marcu prirejamo dva brezplačna izobraževalna webinarja: Kako zaslužiti s hobijem ter Svetovanje pred registracijo podjetja. Pri nas lahko brezplačno registrirate podjetjes.p., d.o.o. ali popoldanski s.p.! Naši strokovnjaki s področja prava, financ, računovodstva, davkov in podjetništva pa vam svetujejo. Za vaše podjetje vodimo tudi računovodski servis.

Pišite nam na data@data.si za vašo ponudbo za svetovanje!

Informativni izračun dohodnine

Dodatni dnevi dopusta za določene kategorije delavcev

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 159. členu določa krog upravičencev, ki jim pripadajo dodatni dnevi dopusta. Naštetim kategorijam pripadajo najmanj 3 dodatni dnevi dopusta:

 • starejši delavci
 • invalidi
 • delavci z najmanj 60-odstotno telesno okvaro
 • delavec, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke

Dodatni dnevi dopusta poleg že naštetih pa lahko pripadajo zaposlenim le na podlagi določil kolektivne pogodbe ali pogodbe o zaposlitvi.

Informativni izračun za normirance

Dodatni dnevi dopusta oziroma plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Zakon določa, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela v skupnem obsegu največ 7 delovnih dni na leto zaradi nastanka osebnih okoliščin. Pogovorno se večkrat omenja, da zaposlenemu pripadajo dodatni dnevi dopusta iz naslova:

  • lastne poroke,
  • smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrti staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,
  • hujše nesreče, ki zadane delavca,
  • spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan.

Informativni izračun dnevnice

Dodatni dnevi dopusta zaradi osebnih razlogov se razlikujejo po kolektivnih pogodbah

V kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti so dodatni dnevi dopusta, ki jih je možno koristiti zaradi osebnih okoliščin razporejeni po sledečem sistemu:

 1. lastna poroka – 2 dni
 2. rojstvo otroka – 1 dan
 3. poroka otroka – 1 dan
 4. smrt zakonca oziroma izvenzakonskega partnerja, smrti otroka, posvojenca ali pastorka, smrti staršev, očima, mačehe, posvojitelja – 2 dni
 5. smrti starih staršev, bratov, sester – 1 dan
 6. selitev s spremembo stalnega bivališča – 1 dan
 7. hujše nesreče, ki zadane delavca – po presoji delodajalca
 8. v drugih primerih – po presoji delodajalca

Pravni nasvet

Dodatni dnevi dopusta se lahko uredijo tudi v Pravilniku o letnem dopustu

Delodajalci pa imajo poleg zakonsko določenih pogojev za dodelitev dni dopusta zaposlenim, možnost urediti letni dopust zaposlenih s sprejemom Pravilnika o letnem dopustu. V tem aktu lahko delodajalec predvidi tudi druge okoliščine, na podlagi katerih zaposlenim pripadajo dodatni dnevi dopusta, kot npr.:

 • zahtevnost delovnega mesta
 • dosežena delovna doba
 • izobrazba delavca,
 • težki delovni pogoji,
 • delovna uspešnost.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja