Go to Top

Direktiva o minimalni plači sprejeta v Evropskem parlamentu

Direktiva o minimalni plači

Direktiva o minimalni plači je bila sprejeta v Evropskem parlamentu. Kaj je namen te direktive? Bo direktiva o minimalni plači prinesla spremembe tudi v Sloveniji?

Ustanovitev podjetja – hitro in enostavno na DATA točki!

Direktiva o minimalni plači – kaj je namen in kaj prinaša?

Namen direktive je izboljšati delovne in življenjske pogoje za vse delavce ter spodbujati gospodarski in socialni napredek. Zakonodaja določa minimalne zahteve glede ustreznosti zakonsko določenih minimalnih plač, določenih z nacionalnimi zakoni oz. kolektivnimi pogodbami.

Kolikšna bo vaša neto plača? Uporabite naš kalkulator!

Določitev minimalne plače ostaja v pristojnosti držav članic

Direktiva o minimalni plači predvideva, da določitev minimalne plače ostaja v pristojnosti držav članic. Te morajo zagotoviti, da bo delavcem omogočeno dostojno življenje. Pri njihovem znesku bo treba upoštevati stroške in plače na širši ravni. Mimogrede, v našem članku Minimalna plača v državah EU lahko preverite, kje imajo najvišjo in kje najnižjo plačo v Evropski uniji. Države članice bodo lahko za oceno ustreznosti veljavne zakonsko določene minimalne plače uporabile košarico blaga in storitev po realnih cenah. Lahko pa se bodo ravnale po referenčni vrednosti 60 % mediane bruto plače in 50 % odstotkov povprečne bruto plače.

Preberite tudi – Kilometrina 2022, kaj se je spremenilo?

računovodsko svetovanje

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Veljala bo za vse delavce v EU

Nova direktiva o minimalni plači bo veljala za vse delavce v Evropski uniji, ki so v zaposlitvenem razmerju oz. imajo pogodbo o zaposlitvi. Besedilo direktive bo moral uradno sprejeti še Svet EU. Države članice pa bodo imele še dve leti časa, da zakonodajo uskladijo z direktivo.

Preberite tudi – Dodatek do minimalne plače, kdaj se izplača?

Direktiva o minimalni plači za Slovenijo ne bo prinesla večjih sprememb

Evropska direktiva o minimalni plači v Sloveniji ne bo prinesla bistvenih sprememb. V Sloveniji velja Zakon o minimalni plači (ZMinP). Minimalna plača za leto 2022 znaša 1074,43 evra. Se pa višina minimalne plače usklajuje letno. Z letom 2021 se je uveljavila nova formula za določitev zneska minimalne plače z navezavo na minimalne življenjske stroške. Znesek oz. višina minimalne plače se določi ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin, gibanja plač, gospodarskih razmer oz. gospodarske rasti in gibanja zaposlenosti v razponu med 120 in 140 % minimalnih življenjskih stroškov z navezavo na davčne predpise, ki omogočajo določitev bruto zneska minimalne plače. Vlada je za jesen napovedala nov izračun minimalnih življenjskih stroškov. Nazadnje so se minimalni življenjski stroški izračunali leta 2017. Znesek oz. višino minimalne plače določi minister za delo (po posvetu s socialnimi partnerji) ter ga objavi najpozneje do 31. januarja tekočega leta.

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja