Go to Top

Davki v Sloveniji, ki jih plačujejo podjetja

Davki v Sloveniji se lahko razdelijo na tiste, ki ji plačujejo podjetja in tiste, ki jih plačujejo fizične osebe. Glede na to, da se naša družba ukvarja predvsem z davki podjetij smo se v tokratnem članku, podrobno, posvetili njihovi obdavčitvi.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Se v vašem podjetju soočate s konkretnimi davčnimi vprašanje, a ne najdete pravega odgovora nanje? Pišite našim davčnim svetovalcem na [email protected]!

Informativni izračun plače

Kateri so najpogostejši davki, ki jih podjetje plačuje v Sloveniji?

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Najpogostejši davki v Sloveniji so vsekakor prometni davki. Mednje štejemo:

  1. davek na dodano vrednost (DDV) in
  2. davek na promet nepremičnin (DPN).

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Davek na dodano vrednost – DDV

DDV se plačuje ob vsaki nabavi blaga ali storitev znotraj Slovenije. Izjeme so mogoče in sicer, kadar kupujemo blago ali storitev od t.i. malega davčnega zavezanca ali nezavezanca. DDV plačujemo tudi v drugih državah članicah v kolikor ne razpolagamo z veljavno identifikacijsko številko za namene DDV v Sloveniji (nismo zavezanci za DDV). V Sloveniji imamo veljavne 3 različne stopnje DDV:

  • 5% (knjige, literatura, časopisi, glasbena dela),
  • 9,5% (hrana, pijača, zdravila, medicinska oprema, prevoz oseb, vstopnine, umetniški predmeti, živali za pitanje…) in
  • splošno 22% (za večino blaga in storitev).

Poročilo o obračunu DDV in plačilo se izvršuje zadnji delovni dan v mesecu za pretekli mesec ali trimesečje.

BRUTO NETO PLAČA

Davek na promet nepremičnin – DPN

Naslednji je davek na promet nepremičnin (DPN). Praviloma se plačuje pri vsakem prenosu lastninske pravice (rabljenih) nepremičnin. DPN se plačuje po stopnji 2% od prodajne cene nepremičnine. Pri podjetjih so velikokrat vprašanja glede obdavčitve nepremičnin, saj imajo davčni zavezanci posebne pogoje ob izpolnitvi katerih se lahko kupec in prodajalec dogovorita o obdavčitvi z DDV. Ker je potrebno vsak primer obravnavati individualno (ni splošnega pravila), predlagamo, da se obrnete na naše svetovalce, ki bodo vaš primer preučili in vam podali potrebne informacije glede pravilne obdavčitve. Obrazec za obračun DPN se predloži FURS-u, ki na podlagi odločbe odmeri davek za plačilo.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Davek na dobiček podjetja

Podjetja, podružnice, društva, zavodi plačujejo davek od dohodka pravnih oseb od ustvarjenega dobička, oziroma natančneje od davčne osnove. Stopnja davka je 19% in je enaka ne glede na višino ustvarjenega prihodka. Davčna osnova se izračuna iz razlike med prihodki in odhodki. Osnovo znižujejo tudi davčne olajšave npr. iz naslova investicij, zaposlovanja, vlaganj v raziskave in razvoj itd.

Posebnost pri obdavčitvi podjetij je tudi možnost, da se davek plačuje od osnove, ki je izračunana z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 80% od prihodkov. Seveda mora podjetje ob tem izpolnjevati določene pogoje. Stopnja je tudi v tem primeru enaka, 19%. Davek se plačuje po poslanem obračunu (ponavadi marca za preteklo leto) v 30 dneh. Akontacije se plačujejo mesečno ali trimesečno, do vsakega 10. v mesecu.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Davki od prejemkov fizičnih oseb

Če se dotaknemo še izjem, ko so podjetja dolžna plačevati davke fizičnih oseb. Do teh primerov prihaja kadar govorimo o izplačilih:

  • plač, regresov, nagrad in drugih prejemkov iz delovnega razmerja,
  • najemnine, avtorskih honorarjev, pogodb o delu, drugih dohodkih fizičnih oseb,
  • dividend (neizplačan dobiček).

Davki fizičnih oseb se plačujejo hkrati z izplačilom dohodka.

Informativni – Avtorska in podjemna pogodba

V prihodnjih dneh vam predstavimo tudi kakšni so davki fizičnih oseb v Sloveniji.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja