Go to Top

Davčni nadzor: Če prekrška ni, mora stroške poravnati davčni organ

Postopek davčnega inšpekcijskega nadzora ureja Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2. V prvem delu članka smo pisali o tem, kdaj in kje se inšpekcijski nadzor opravlja ter kakšne so globe za oviranje davčnega inšpekcijskega postopka, v drugem delu pa pišemo o stroških postopka in o tem, kdo jih mora poravnati.

Davčni nadzor prinese stroške – kdo jih mora poravnati?

V času davčnega inšpekcijskega nadzora ima vsak zavezanec za davek stroške kot so stroški za prihod, zamuda časa in izgubljeni zaslužek. Stroške davčnega organa pa bremenijo davčni organ, ki je začel davčni postopek.

Če se postopek konča ugodno za zavezanca za davek stroški davčnega postopka bremenijo davčni organ, v nasprotnem primeru pa zavezanca za davek. V tem primeru mora zavezanec za davek povrniti stroške upravnih taks, pravnega zastopanja in strokovne pomoči, izdatke za priče, izvedence, tolmače, …

Stroške postopka trpi zavezanec za davek, če so bile v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora ugotovljene nepravilnosti, ki imajo za posledico višjo davčno obveznost.

Obračuna se le stroške postopka davčnega inšpekcijskega nadzora, ki so bili nujni za ugotovitev dejstev, ki dokazujejo, da je zavezanec kršil zakon ali drug predpis. Zavezanec za davek trpi le stroške dejanj oziroma opravil v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, ki se nanašajo na tisti del nadzora, pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti, če je za del predmeta nadzora ugotovljeno, da kršitev ni bilo.

Stroške postopka pa v vsakem primeru plača udeleženec v postopku, če jih je povzročil po svoji krivdi. Zavezanec za davek lahko zahteva povrnitev stroškov, vendar mora to storiti še preden mu izdajo odmerno odločbo.

Odmerna odločba

Potrebujete nasvet davčnega strokovnjaka? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Po končanem davčnem inšpekcijskem nadzoru izda davčni organ v primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki vplivajo na višino davčne obveznosti, odmerno odločbo. Odmerno odločbo izda najpozneje v 30 dneh od dneva prejema pripomb na zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru oziroma od dneva, ko je iztekel rok za pripombe. O pripombah se mora davčni organ izjaviti v odločbi. Davek, izračunan v odmerni odločbi, mora biti plačan v 30 dneh od vročitve odločbe, razen če ni z zakonom za posamezno vrsto davkov drugače določeno.

Več koristnih informacij o davku in davčnih obveznostih dobite na seminarju Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja