Go to Top

Če uporabite za ime podjetja ‘Slovenija’, slovenski grb ali zastavo, ste lahko v prekršku

Če uporabite za ime podjetja ‘Slovenija’, slovenski grb ali zastavo, ste lahko v  prekršku! Kako pa je z uporabo domene .si?

Gospodarsko ministrstvo je konec leta na Vlado RS poslala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Prijava na brezplačno izobraževanje

Predlog zakona ureja diskrecijsko pravico Vlade RS, ki odloča o uporabi besede Slovenija ter zastave in grba Republike Slovenije v firmi, ter preklic dovoljenja, ime podružnice podjetnika in nekatere druge spremembe v zvezi s podjetnikom ter razkritjem informacije o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora v poslovnem poročilu.

Predlog zakona uvaja tudi dva nova prekrška ter odpravlja nekatere druge nedoslednosti veljavnega ZGD-1.

  • Ali ste vedeli, da lahko pred registracijo podjetja preverite ime (firmo) v poslovnem registru?

ime podjetja "Slovenija"Če uporabite za ime podjetja ‘Slovenija’, slovenski grb ali zastavo, ste lahko v prekršku!

Prekrška se nanašata na 13. člen ZGD-1, ki določa, da ima firma oziroma ime podjetja lahko dodatne sestavine, ki družbo podrobneje označujejo, ki pa ne smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge osebe ali bi kršile pravice drugih oseb.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Prekršek predloga se nanaša tudi na 15. člen ZGD-1, ki pravi, da je:

  • Beseda Slovenija ali njene izpeljanke in kratice ter zastava in grb Republike Slovenije dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade RS;
  • dovoljenje vlade ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti potrebno tudi zato, da se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost (npr. državni, republiški, občinski);
  • ne glede na prvo alinejo dovoljenje vlade ni potrebno, če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko končnico ».si«.

Ne pozabite; firma oziroma ime podjetja mora biti za trg privlačna, lahko izgovorljiva, ne vsebuje težavnega črkovanja, ima pomen in je hitro zapomnljiva oziroma prepoznavna!

Preberite tudi:

Vir: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

Razmišljate o ustanovitvi podjetja in imate v zvezi s tem številna vprašanja ali se vam porajajo določene polemike? Za vas organiziramo podjetniško izobraževanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, na voljo pa smo vam tudi za individualna svetovanja na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja