Go to Top

Bodo trgovci končno dočakali spremembo Zakona o trgovini?

Bodo trgovci končno dočakali spremembo Zakona o trgovini?Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v vladno proceduro vložilo dolgo pričakovani predlog sprememb Zakona o trgovini, ki naj bi odpravile izobrazbene pogoje za opravljanje del prodajalca in trgovskega poslovodje.

Takšnih administrativnih omejitev ne pozna nobena država članica Evropske unije, kar pomeni, da izobrazbeni pogoji ne vplivajo na razvojno raven in kakovost storitev v tej panogi.

Kaj bi prinesla odprava izobrazbenih pogojev?

Z odpravo izobrazbenih pogojev se bo omogočilo napredovanje delavcev v trgovskih podjetjih ter odpiranje manjših, tudi družinskih prodajaln s strani takšnih oseb. Trgovinska zbornica Slovenije podpira predvidene spremembe Zakona o trgovini in ukinitev Pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti.

Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe določa, da mora imeti prodajalec končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo, trgovski poslovodja pa najmanj srednjo strokovno izobrazbo.

Kakšna so pričakovanja Trgovinske zbornice?

Na Trgovinski zbornici Slovenije so prepričani, da se bo s predlaganimi spremembami odpravil neenakopravni položaj zaposlenih v trgovini, saj bo omogočeno njihovo napredovanje brez predhodnega izpolnjevanja zakonskega pogoja. Do sedaj so morali zaposleni v trgovini, kljub svojim dolgoletnim delovnim izkušnjam in strokovnim znanjem, pridobiti še dodatno stopnjo izobrazbe.

Zbornica pričakuje, da se bodo brez takšnih administrativnih bremen odprle tudi nove poslovne priložnosti in izzivi za številne brezposelne, ki imajo že pridobljena znanja, veščine in izkušnje, saj jim bo poslej omogočeno, da odprejo tudi svojo prodajalno. To je še posebej pomembno za majhna, družinska podjetja, tudi v odročnejših krajih, pri katerih je fleksibilnost pri zaposlovanju pomembna celo za njihov lasten obstoj.

Spomnimo: 4. aprila 2014 je bila objavljena Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine, katere ključne novosti so se nanašale na dopuste zaposlenih, odpovedne roke, odpravnine in dodatke na delovno dobo.

Pripravila: Anja Grahek

[hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja