Go to Top

Ažurni podatki za uspešno poslovanje

Ažurni podatki iz poslovnega okolja lahko pomembno prispevajo k razvoju in uspešnemu poslovanju podjetja. Brez razvoja aktivnosti v podjetju stagnirajo in s časom lahko tudi zamrejo, podjetje pa ugasne. Razvoj podjetja mora biti ciljno usmerjen proces, ki si prizadeva za izboljšanje podjetja. Za pripravo ustrezne strategije razvoja podjetja, podjetje običajno najprej pripravi analizo poslovnega okolja in kakovosten poslovni načrt. Če vam priprava poslovnega načrta predstavlja prevelik izziv, vam strokovnjaki podjetja Data lahko primerno svetujejo.

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

S poslovnim načrtom se podjetnik pripravi na prihodnje korake na svoji poslovni poti in začrta smer razvoja poslovanja podjetja.

Več informacij

Ažurni podatki so na voljo na spletni strani AJPES

Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) na svoji spletni strani podjetnikom nudi številne informacije, ki lajšajo poslovanje.

Poleg možnosti vpogledov v letna poročila gospodarskih subjektov so tudi podatki številnih registrov večinoma brezplačno dostopni. V Poslovnem registru Slovenije po novem lahko najdete tudi podatke o računih, odprtih v tujini. Omogočeno je tudi iskanje po osebah, tako lahko vsakdo ugotovi, ali je določena pravna ali fizična oseba ustanovitelj ali družbenik oziroma zastopnik ali član organa nadzora v poslovnem subjektu in pri katerem poslovnem subjektu nastopa v tej vlogi.

Prijava na izobraževanje

ažurni podatkiAJPES na svoji spletni nudi tudi vpogled v Register transakcijskih računov. Tu so na voljo ažurni podatki o transakcijskih računih. Zelo dragocena informacija pa so tudi podatki, da sredstva na računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali zavarovanju imetnika računa.

Brezplačen je tudi vpogled v Register zastavnih pravic na premičninah, kjer so dostopni podatki o zastavah in rubežih premi­čnin.

Ažurni podatki se kažejo tudi v strokovnih bonitetnih ocenah. Uporabniki jih naročajo, ko želijo preveriti svoje poslovne partnerje ali potrditi verodostojnost svojih podatkov ob prijavi na različne razpise, so povedali na AJPES in dodali, da bo letos uporabnikom na voljo tudi popolnoma posodobljeno analitično orodje Fi=Po za samostojno analiziranje poslovnih partnerjev.

V letošnjem letu bo AJPES vzpostavil Register nastanitvenih obratov in Register dejanskih lastnikov. Vanj bodo zavezanci vpisovali podatke o svojih dejanskih lastnikih prek spletne aplikacije. Podatki bodo spletno dostopni v začetku leta 2018.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja