Go to Top

Ali si samostojni podjetnik lahko zniža osnovo za prispevke?

Samostojni podjetnik plačuje prispevke na podlagi ugotovljene osnove iz predhodnega leta. Zaradi nestabilnih razmer na trgu se zato velikokrat pripeti, da podjetnik dejansko ni več sposoben poravnavati svojih obveznosti iz naslova prispevkov, bodisi zaradi upada prihodkov, izgube posla ipd.

Ne glede na to, da mora S.P. vsako leto spremeniti, dvigniti osnovo za prispevke sam, jo znižati sam ne more. Za to je potrebno vložiti na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vlogo za znižanje, kar je dopustno le v dveh primerih, ki ju mora samostojni podjetnik seveda dokazati:

  • kadar pride do bistvenega poslabšanja tekočega in pričakovanega poslovnega izida (na katerega ni mogel vplivati)
  • kadar bi plačevanje prispevkov ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje.

Ali lahko samostojni podjetnik sam zniža osnovo za prispevkeNa podlagi Sklepa o kriterijih in merilih za znižanje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je potrebno opredeliti in z relevantno dokumentacijo podkrepiti navedene razloge za znižanje.

Šteje se, da SP na poslabšan izid ni mogel vplivati, če:

  • je prišlo do stečaja ali prisilne poravnave največjega kupca
  • pride do naravnih nesreč
  • nastopi daljša bolezen ali poškodba SP, ali zaposlenega pri njem
  • itd.

Na žalost ZPIZ pri odločanju ne upošteva dejanskega denarnega toka SP, ki je v teh časih bistvenega pomena, torej, če ima le-ta veliko odprtih terjatev to močno vpliva na njegovo likvidnost in nemalokrat povzroči »zastoje« pri poslovanju. Prav tako ZPIZ pri odločanju ne upošteva, kadar podjetnik investira (npr. nakup stroja brez kredita), pomeni, da je poslovni izid lahko pozitiven, vendar se učinki investicije (tako stroški kot prihodki) kažejo v poslovnem izidu več let, v denarnem toku pa je vidno takoj.

Vsekakor se ogroženost dokaže z negativnim tekočim in pričakovanim poslovnim izidom ter takrat kadar odhodki (stroški) dolgoročno (v roku, daljšem od 1 leta) presegajo prihodke najmanj za znesek razlike med prispevke, ki jih je SP plačeval do vložitve vloge in med prispevki od nižje zavarovalne osnove.

Poleg vloge, kjer tudi pisno opiše stanje in pričakovanje, SP priloži še računovodske izkaze (bilanco stanja in izkaz poslovnega izida) za tekoče obdobje (npr. jan.-jun.) ter za celoletno obdobje (jan.-dec.).

Pripravila: Sabina Dimnik, Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja