Go to Top

Subvencije za samozaposlitev in obdavčitev

Posamezniki, ki so se vključili v Program subvencije za samozaposlitev in so tik pred tem, da registrirajo podjetje, se sprašujejo, ali je subvencija za samozaposlitev, ki jo bodo po končanem programu in odprtju podjetja, prejeli od države (Zavoda za zaposlovanje), obdavčena in če je, na kakšen način.

Obdavčitev subvencije za samozaposlitev

subvencija-za-samozaposlitevIzplačana subvencija za samozaposlitev samostojnega podjetnika je obdavčena z dohodnino, in sicer kot dohodek iz dejavnosti. Obdavčitev dohodka iz dejavnosti je odvisna od načina ugotavljanja davčne osnove (dobička). Dobiček se lahko ugotavlja od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov ali pa na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov podjetnika.

Zato je ob registraciji podjetja pomembno, kako se bo podjetnik odločil glede načina vodenja poslovnih knjig. Ali bo imel status »normiranca« ali pa bo dobiček podjetja ugotavljal na podlagi enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva torej z uveljavljanjem dejanskih stroškov podjetja.

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov podjetja

V kolikor je subvencija za samozaposlitev izplačana samostojnemu podjetniku, ki ugotavlja dobiček na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, Zavod za zaposlovanje izplača subvencijo samostojnemu podjetniku v celotni višini t.j. 5.000 EUR, na poslovni račun podjetja. Subvencija za samozaposlitev je namenjena plačevanju prispevkov za socialno zavarovanje samostojnega podjetnika.

Znesek subvencije, knjigovodja podjetnika v poslovnih knjigah (lahko) knjiži kot dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Tako se prihodke (subvencija) razporeja hkrati s pripadajočimi stroški prispevkov in v tem primeru »ni vpliva« subvencije na davčno osnovo .

Pripravili Bogdana Rejc, podjetniška svetovalka in Sabina Dimnik, strokovni vodja računovodskega servisa, DATA

Komentarjev (2)

 • Miha Kranjc 14. Novembra 2013 - 21:36 Odgovori

  Napačno navajate – glej SRS 10.8. v povezavi s SRS 18.14. ali pa si poglejte obširno razlago v SIR*IUS 6/2013 (revijo v elektronski obliki izdaja Slovenski inštitut za revizijo).

  Subvencija, če je dodeljena za 24 mesecev in je v pogodbi določeno sorazmerno vračilo v primeru prenehanja podjetja pred iztekom te dobe, se skladno s tem prenaša med prihodki in to ne glede na to ali gre za organizacijo, ki davčno osnovo ugotavlja glede na dejanske ali normirane odhodke.

  lp, Miha Kranjc

  • Data d.o.o. 15. Novembra 2013 - 8:47 Odgovori

   Pozdravljeni,
   V članku smo zapisali, da se subvencija upošteva med dolgoročne pasivne časovne razmejitve.

   Lep pozdrav, DATA

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja