Tag - preduzeće

Izvođenje usluga i radova u Sloveniji i EU

Uslovi za izvođenje usluga i radova stranaca i stranih firmi na teritoriju Slovenije i EU Sve više slovenačkih preduzeća za izvođenje usluga i radova angažuje strana preduzeća, pre svega zbog povoljnih cijena izvođaća i kvalitetno izvršenih radova i usluga. Bitno je da strano preduzeće, koje sklopi ugovor za izvođenje usluga i radova na teritoriju Republike Slovenije ispuni sve potrebne uslove...

Betoniranje: poslovna prilika za vreme ekonomske rasti

Sa otopljenjem i ekonomskim rastom, više će biti potreba za takvim aktivnostima kao što je betoniranje. Betoniranje pripada šifri 43.990 po Standardnoj klasifikaciji djelatnosti (2008), a ta je  "Ostali specijalizirani građevinski radovi". Čak i u našim novostima, već smo pisali o ekonomskoj rasti u građevinarstvu u posljednjem periodu. Ako odlučite da otvorite preduzeće i izaberete aktivnosti u oblasti građevinstva, verovatno ste...

Poslodavci- šta je dobro znati prilikom zapošljavanja stranaca?

Poslodavci koji u skladu sa Zakonom o uređenju tržišta rada (ZUTD) obavljaju djelatnost pružanja rada sa svojim radnicima korisniku- naručitelju rada, može zaključiti ugovore o radu samo sa određenim kategorijama stranaca. U Zavodu za zapošljavanje Slovenije (ZRSZ) ističu ono na što trebaju poslodavci obratiti pažnju prilikom zapošljavanja stranaca. Poslodavci se moraju pobrinuti za bezbednost i zdravlje svojih radnika. Mora im...

Dodatak na platu i dodatak na radni staž u Sloveniji

Svaka osoba u radnom odnosu ima pravo na isplatu za obavljen posao, koji se mora sastojati od plate u novčanom obliku. Pri tome, poslodavac mora poštovati zakonski minimum. Za svakog zaposlenog mora se garantovati minimalna plata. Plata za rad sa punim radnim vremenom trenutno iznosi 842,79 eura bruto. Plata, međutim, se sastoji od osnovne plate, dela plate za uspešnost...

Zaštita ličnih podataka za 21. vek

Zaštita ličnih podataka- nova Evropska uredba o zaštiti podataka, koja će stupiti na snagu 25. maja 2018. godine, ojačaće zaštitu ličnih podataka, tako da će skoro sve kompanije morati ponovo dobiti saglasnost stranaka za njihovu upotrebu. Da - takođe važi za već prikupljene lične podatke! Dakle, kakva će biti nova zaštita ličnih podataka? Ministarstvo za pravosuđe već je pripremilo novi Zakon...

Otvaranje firme u inozemstvu – odaberite Sloveniju!

Otvaranje firme u inozemstvu - u Sloveniji Otvaranje firme u inozemstvu, konkretnije, u Sloveniji, je besplatan postupak na tački VEM. Za otvaranje d.o.o. zahteva se minimalni osnivački kapital u iznosu od 7.500 evra. Vaš osnovni kapital zatim upotrebite u svrhe vašeg poslovanja. Pre samog osnivanja preduzeća morate imati slovenački poreski broj i potvrdu o nekažnjavanju u Republici Sloveniji.  Na registraciji...