Betoniranje: poslovna prilika za vreme ekonomske rasti

Betoniranje: poslovna prilika za vreme ekonomske rasti

Sa otopljenjem i ekonomskim rastom, više će biti potreba za takvim aktivnostima kao što je betoniranje.

Betoniranje pripada šifri 43.990 po Standardnoj klasifikaciji djelatnosti (2008), a ta je  “Ostali specijalizirani građevinski radovi”.

Čak i u našim novostima, već smo pisali o ekonomskoj rasti u građevinarstvu u posljednjem periodu. Ako odlučite da otvorite preduzeće i izaberete aktivnosti u oblasti građevinstva, verovatno ste zainteresovani i za dodavanje aktivnosti betoniranje u niz drugih građevinskih aktivnosti.

Za aktivnost betoniranje zahteva se dozvola

Preduzetnici koji odluče da obavljaju aktivnost betoniranje moraju znati da u tom slučaju moraju ispuniti određene uslove i dobiti dozvolu Zanatske komore ( Obrtna zbornica). Zahteva se dozvola Zanatske komore i odgovarajuće obrazovanje. U slučaju betoniranja, ovo može biti srednjo stručno obrazovanje u odgovarajućoj oblasti ili nacionalna stručna kvalifikacija. Nosilac aktivnosti mora postaviti odgovornog rukovodioca radova na zahtevnim objektima za betoniranje. Takođe se zahteva odgovorni rukovodilac na manje zahtevnim objektima i jednostavnim objektima. U slučaju manje zahtevnih, nezahtevnih i jednostavnih objekata, odgovorni rukovodilac rada može biti i pojedinac koji nije obavezno upisan na listu ovlašćenih inženjera. Umjesto pečata, on predstavlja svoj profesionalizam sa sertifikatom o završenom osnovnom stručnom ispitu za određenu oblast. U slučaju betoniranja na samo pojedinačnim delovima, moguće je imenovati menadžera pojedinačnih radova, odnosno upravljanja poslovima za koje je kvalifikovan.

Ukoliko želite saznati detaljne informacije o uslovima obavljanja delatnosti ili želite da mi spremimo svu potrebnu dokumentaciju za dobijanje dozvole, prepuručujemo vam pravno savetovanje kod Datinih pravnih stručnjaka. Ti će vam takođe savetovati u procesu zapošljavanja stranih radnika i procesu dobijanja radnih i boravišnih dozvola.

Želite otvoriti preduzeće u Sloveniji? Kontaktirajte nas!

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji, pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

 

Share this post