Otvorite sp ili doo u Sloveniji kao strani državljan

Otvorite sp ili doo

Otvorite sp ili doo u Sloveniji kao strani državljan

Registracija firme u Sloveniji za strane državljane jednostavna je ako imate potporu pravnika i dobrog računovođe. Otvorite sp ili doo u Sloveniji kao strani državljan. Bez obzira odlučite li se za osnivanje d.o.o. ili otvaranje s.p. Vrlo je važno da znate o poslovanju i porezima u Sloveniji, a upravu takvu vrstu podrške nude naši stručnjaci! Kada se odlučite za otvaranje firme u Sloveniji, dođite na točku DATA, gdje je proces registracije firme brz i jednostavan. Zanima vas i koji su dokumenti potrebnikada se odlučite za otvaranje nove firme? Nazovite nas na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp) i saznajte sve informacije!

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Otvaranje d.o.o. za osobe iz trećih zemalja

Stranac koji želi otvoriti d.o.o. u Sloveniji mora imati sa sobom lični dokument, slovenački poreski broj, ovjerenu izjavu vlasnika objekta za d.o.o. i dokaze iz matične države, kojima će dokazati da nije poreski dužnik te ostale dokumente. Međutim, ako se radi o otvaranju firme za strance, a stranac je strano pravno lice, neophodni dokumenti za otvaranje firme su:

  • slovenački poreski broj za kompaniju i za zastupnika strane kompanije koja otvara firmu u Sloveniji, ako se ne radi o istoj osobi (direktoru strane kompanije) a stranac je,
  • skraćeni i prevedeni izvod iz registra strane firme
  • dokaze iz matične zemlje za stranu firmu i
  • ovjerena izjava vlasnika zgrade za d.o.o.

Otvaranje firme za fizičke osobe ili pravno lice iz EU

Građanima i kompanijama iz EU koji se odluče registrirati firmu u Sloveniji također je potrebna ista dokumentacija kao što je gore opisano za otvaranje d.o.o.

Stranci se mogu obratiti poslovnim savjetnicima DATA za proces registracije kompanije. Savjetuju ih o procesu otvaranja firme, o procedurama pribavljanja dokumenata i njihovoj ispravnoj pripremi. Stranci mogu ovlastiti konsultante da pribave dokumente koji su im potrebni za registraciju ili s.p. ili d.o.o. u Sloveniji.

Da li vas interesuje imigracija u Sloveniju?

Otvaranje firme za strance, ukoliko stranac iz EU želi da registruje s.p.

Stranac iz zemalja EU za registraciju s.p. u Sloveniji treba slovenački poreski broj, saglasnost vlasnika zgrade za poslovnu adresu, uredno pripremljene dokumente iz matične države i naravno lični dokument. Konsultanti DATA savjetuju i pomažu građanima EU u dobivanju slovenačkog poreznog broja i u pribavljanju dokaza iz matične zemlje. Nakon pribavljanja dokumentacije, može se doći na registraciju na tački DATA. U tom procesu mu pomaže DATA konsultant, koji za njega priprema potrebnu dokumentaciju i objašnjava procedure nakon registracije firme. Stranci se najčešće odlučuju i za usluge računovodstvenog servisa DATA.

Šta ako s.p. želi otvoreni stranac iz treće zemlje?

Postoje uslovi za državljane trećih zemalja koji odluče da otvore s.p. firmu u Sloveniji. Osnovni uslov za otvaranje firme za strance iz trećih zemalja je da u Sloveniji borave neprekidno najmanje 12 meseci. Do procesa registracije s.p. stranac mora ponijeti lični dokument (boravišnu dozvolu i pasoš), slovenački porezni broj, dokaz iz matične države i po potrebi ovjerenu izjavu vlasnika zgrade za poslovnu adresu. Upravo zbog uvjeta jednogodišnjeg boravka u Sloveniji, mnogi stranci iz trećih zemalja odlučuju se za registraciju d.o.o. U ovom slučaju nije potrebno ispuniti ovaj uslov.

ZA VIŠE INFORMACIJA  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)

Neka vam Data pomogne da registraciju firme odradite jednostavno

Registracija firme u Sloveniji za strane državljane jednostavna je ako imate pravu podršku. Otvorite sp ili doo u Sloveniji kao strani državljan. Kompanija DATA d.o.o. ima 32 godina iskustva u pružanju pomoći i podrške stranim poduzetnicima u postupcima za registraciju firme u Sloveniji. Prednosti DATE su što na jednom mjestu možete dobiti sve potrebne informacije u vezi poslovanja firme u Sloveniji i EU. Nudimo vam kompletnu podršku koja uključuje računovodske, porezne i financijske usluge u skladu sa slovenskim zakonodavstvom.

Kontaktirajte naše stručnjake na data@data.si. Ili nazovite nas na Viber / WhatsApp +386 40 530 718  (Viber/WhatsApp). Za više ažurnih novosti pratite i na našem Facebooku.

Share this post