Knjigovodstvene usluge

Kada se odlučite za naše knjigovodstvene usluge, dobićete mnogo iskušenih timova knjigovođa i računovođa, koji će raditi za vas. Oni će vas podržati i pomoći vam da dostignete vaše preduzetničke ciljeve. Mi smo jedno od najvećih knjigovodskih preduzeća u Sloveniji sa 28 godina iskustva.

Naše knjigovodske usluge vam u Sloveniji nude pojedinačne knjigovodske i poreske usluge, od knjigovodskih i poreskih savetovanja do obračuna u vezi plata, zapošljavnja radnika, poreza, doprinosa, dividendi, poreskog broja u Sloveniji itd, a sve u cilju započinjanja biznisa u Sloveniji!

Odgovori na najvažnija knjigovodska pitanja – jasno i precizno:

Da li su vam potrebne knjigovodstvene usluge?

Šta možemo učiniti za vas – knjigovodstvene usluge?

Obzirom da želimo da vam pomognemo u svakoj prilici i u svako doba, organizovali smo naše DATA knjigovodstvene usluge u timove. Ovo je način koji nam uvek omogućava znanje i uvek smo vam na raspolaganju. Kao rezultat, vaša pitanja i problemi će biti rešeni pojedinačno i sa našom punom pažnjom.

Osim toga, osigurali smo naš profesionalni rad i preuzimamo punu odgovornost. Osim našeg redovnog rada, takođe možete pitati naše računovođe za finansijske projekcije, finansijske planove i druge izveštaje. Ovi će vam biti potrebni za poslovno planiranje, dobijanje finansija ili poslovne partnere.

I pre nego što otvorite kompaniju u Sloveniji, možemo vas savetovati koji je oblik knjigovodstva najbolji za vas. Osim toga, možemo vam objasniti osnove slovenačkog poreskog zakona i drugog finansijskog zakonodavstva i odgovoriti na vaša pitanja. Nakon registracije vaše kompanije u Sloveniji, pažljivo pratimo vaše poslovne događaje i zajedno sa vama analiziramo vaše rezultate. U svakom trenutku se pobrinemo, da je vaše poslovanje u skladu sa slovenačkim regulativama i slovenačkim knjigovodskim standardima.

Knjigovodsko savetovanje

Knjigovodska odeljenja u DATI su obavezna pripremati kvalitetne i korisne informacije za vas, da možete donositi bolje poslovne odluke. Sa ovime na umu, naše knjigovođe će vam pomoći da rešite probleme, potražiće alternative sa vama, učestvovaće u pripremi poslovnih planova. Osim toga, pripremiće izveštaje za vas i analiziraće rezultate. Knjigovođa mora činiti više od samog vođenja knjiga. Dobar knjigovođa mora gledati i u budućnost, ne samo u prošlost, i biti odgovoran za knjigovodstvo, kao i određivanje budžeta i kontrolu.

Mi vas možemo savetovati o investiciji kompanijskog kapitala, investiciji i deprecijaciji, poslovnim troškovima, obračunu plata u Sloveniji, putnim troškovima, drugim troškovima poslovanja itd. Takođe vam možemo pomoći u vezi poreza i saradnje sa matičnim preduzećima ili drugim stranim preduzećima.

Poresko savetovanje

U DATA kompaniji smo zaposlili poreske stručnjake, koji nude našim klijentima potpunu podršku u vezi poreza. Sa pažljivim planiranjem vam pomažemo da optimizirate svoje poslovanje i smanjite negativne poreske uticaje. Posebno vas savetujemo u vezi povraćaja PDV, akciza i poreza na dobit. Pomažemo vam i sa svim ostalim poreskim obavezama, koje proizilaze iz poslovanja u Sloveniji, u zavisnosti od vašeg specifičnog statusa. Savetujemo vam u vezi tačnog sprovođenja poreskih olakšica, obračunu poreza na dohodak i drugih poreza za fizička lica. Da bi vam pomogli, nudimo vam planiranje i analizu vaše situacije i aktivno učešće u bilo kakvim inspekcijama.

Moramo naglasiti da se DATA fokusira na preventivnim konsultacijama. Iz tog razloga vam unapred kažemo, koje vrste poreskih, knjigovodskih i finansijskih implikacija mogu proizaći iz određenog poslovnog poteza u Sloveniji i Evropskoj Uniji.

Finansijski saveti

Finansijski savet je od ključnog značaja u poslovnim odlukama, jer budućnost vaše kompanije i razvoj vašeg biznisa često zavisi od kvaliteta saveta.

Pre nego što vas savetujemo, pregledamo i analiziramo postojeću situaciju. Iz tog razloga, pripremamo kratkoročne i dugoročne finansijske planove. Osim toga, proveravamo protok novca i pregledamo efekte investicije na buduću situaciju vašeg poslovanja. Pripremamo svu dokumentaciju za finansiranje investicije. Pomažemo vam da poboljšate likvidnost i solventnost vaše kompanije. Upravljamo potraživanjima, rashodima i uštedama, a takođe možemo izvoditi i finansijski nadzor. Savetujemo vas o potrazi za mogućim izvorima finansiranja, opredeljenju odgovarajuće finansijske zrelosti i planiranju finansijskih potreba.

   Šta uključuje naš knjigovodski paket?

  • Knjigovodstvo osnovnih poslovnih knjiga.
  • Mesečni obračuni PDV, priprema i podnošenje poreskih izveštaja elektronskim putem; obračun plata.
  • Analitičko registra osnovnih sredstava i odobrenje amortizacije osnovnih sredstava.
  • Praćenje potraživanja i obaveza.
  • Podrška i pomoć prilikom vašeg poslovanja telefonom, lično, preko elektronskih poruka.
  • Dva puta godišnje poslovni pregled i rezultati iz vaših poslovnih knjiga.

Da li su vam potrebne knjigovodstvene ulsuge?

Odgovori na najznačajnija knjigovodska pitanja – jasno i precizno

Koliki je osnovni kapital kompanije i kako može kompanija dobiti više kapitala za započinjanje biznisa?

Ako želite da otvorite nezavisnu kompaniju sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.) u Sloveniji, potrebno vam je 7.500 evra osnovnog kapitala.

Osnovni kapital možete potrošiti odmah nakon otvaranja vaše kompanije. Možete ga upotrebiti za investiciju u materijalna sredstva, za isplatu troškova, plata itd. Vaš osnovni kapital možete investirati u materijalna sredstva, npr. pokretnu ili nepokretnu imovinu.

Ako želite da investirate više od 7.500 evra i osigurate ubrzani rast vaše kompanije, ovo možete postići na dva načina. Već na samom početku možete odrediti viši osnovni kapital vaše kompanije ili možete povećati osnovni kapital nakon što ste vašu kompaniju već registrovali. Ovime vaša kompanija postaje veća, jača i stabilnija.

Druga mogućnost je da vlasnik ili neko drugi pozajmi novac ugovorom o pozajmici. Ugovor je ograničen na određeni period. Nakon toga, možete ga produžiti ili kompanija može pozajmicu vratiti.

Koji su osnovi troškovi poslovanja?

Osnovni troškovi poslovanja kompanije, koju otvaraju strani partneri obično uključuju virtualnu kancelariju ili fizički poslovni prostor. Takođe, potrebno je da dodate trošak knjigovodstvenih usluga i pravnih usluga. Osim toga, uključite i druge troškove poslovanja.

U troškove morate dodati i troškove vaše plate i plata vaših zaposlenih. Minimalna plata za zaposlenog u kompaniji iznosi bruto 842.79 evra u 2018. Onda na ovaj trošak morate dodati minimalne troškove za topli obrok (za 20 radnih dana najmanje 72.4 evra) i putne troškove (0.18 evra po kilometru).

Ovo znači da je trošak za vašu kompaniju više od hiljadu evra mesečno za jedno radno mesto. Ne zaboravite i obavezna socijalna osiguranja, a na godišnjem nivou svom radniku plaćate i regres u najmanjoj visini minimalne plate.

Da li strani preduzetnici mogu dobiti evropska sredstva i finansije za zapošljavanje?

Vaša kompanija osnovana u Sloveniji ima jednaka prava kao i kompanije čiji vlasnici su slovenački državljani u vezi dobijanja evropskih sredstava za različite projekte i razvoj.

Ovo znači da možete dobiti subvencije ili subvencionisane kredite iz evropskih sredstava. Subvencije možete koristiti za razvoj vašeg biznisa na EU tržištu ili u Sloveniji. Takođe, možete ih koristiti za razvoj, investiranje u različita sredstva itd.

Slovenija takođe nudi i subvencije za zapošljavanje ljudi različitih profila. Ovo može pripomoći zapošljavanju radnika kako vama, tako i vašoj kompaniji.

Da li su vam potrebne knjigovodstvene ulsuge?