Pravno savetovanje

Naši pravni stručnjaci mogu vam pomoći sa poslovnim i pravnim savetovanjem kada birate odgovarajući oblik vaše kompanije. Obzirom da poslovanje u stranoj zemlji započinje registracijom kompanije, značiće vam njihova pomoć najviše dok budete poslovali u Sloveniji u narednim godinama.

Naši pravnici će vam pomoći u vašem poslu pripremom ugovora na slovenačkom jeziku u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom i pripremom drugih dokumenata za vas. Osim toga, pobrinuće se, da su vaši interesi zaštićeni dok poslujete u Sloveniji. Pomoćiće vam u procesima poslovanja sa drugim pravnim institucijama ili prilikom sarađivanja sa državnim institucijama.

Pravnici u DATI su specijalizovani na području privrednog prava i zakona o poslovnoj migraciji. Iz tog razloga će uvek imati odgovore na vaša pravna pitanja i biće u mogućnosti da vas podrže u vašim poslovnim nastojanjima.

Da li vam je potrebno poslovno savetovanje?

Dok planirate da poslujete u inostranstvu, veoma je značajno da se obratite pravnicima koji su stručnjaci na područjima migracionog, privrednog, ugovornog i radnog prava.

Takođe je važno da pravni stručnjaci imaju nekoliko godina iskustva u radu sa strancima. Posebno, da su pravnici studirali i sada i rade u zemlji u kojoj preduzetnik želi poslovati.

Ma koliko god da verujete vašem pravniku, strani pravnik ne može u potpunosti razumeti zakone i zakonodavstvo druge zemlje, iako nauči jezik. Na primer, zakon svake zemlje ima svoje specifičnosti, koje su poznate samo pravnicima koji se bave zakonom u zemlji u kojoj stranac želi da posluje.

Šta možemo učiniti za vas?

Nudimo pravno savetovanje u vezi svih pitanja koja se mogu postaviti dok ste u procesu odlučivanja da proširite svoj posao u Sloveniju i Evropsku Uniju. Na primer, možemo vas savetovati u vezi oblika preduzeća, kao i uslova za različite delatnosti. Nudimo pravno savetovanje u vezi pitanja vezanih za Privredno pravo Slovenije. Osim toga, možemo vas savetovati o zaštiti ličnih podataka, kao i na polju drugih zakonodavnih zahteva.

Naši pravnici su stručnjaci za migraciono pravo. Redovno prate zakon vezan za poslovnu i ličnu migraciju u Sloveniju. Oni garantuju da su postupci izvedeni u vašem najboljem interesu i u skladu sa zakonodavstvom.

Naši pravnici mogu pripremiti različite ugovore u skladu sa Radnim pravom, Privrednim pravom itd. Osim toga, za vas pripremaju različita dokumenta koja vam mogu biti potrebna u vašem preduzeću u Sloveniji.

Mi vam nećemo samo savetovati. Pomažemo vam sa postupcima i pripremamo svu potrebnu dokumentaciju. Osim toga, izvodimo i nadgledamo rezultate poslovne migracije i poslovanja u Sloveniji za vas. Pomažemo vam da unajmite radnike u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom i da sklapate ugovore sa vašim poslovnim partnerima. Pomažemo vam da se prijavite u registar stvarnih vlasnika kompanija u Sloveniji, a takođe vam stojimo na raspolaganju i prilikom isterivanja dugova. Naši pravnici vam mogu pomoći sa postupcima i pregledom, kao i pripremom ugovora za iznajmljivanje, davanje u najam ili kupovine nekretnine u Sloveniji.

Da li vam je potrebno poslovno savetovanje?

Koje su najznačajnije stručne oblasti sa kojima vam naši pravnici mogu pomoći?

  • Dobijanje dozvole za boravak i rad

Nije teško naći nekoga, ko je voljan da pomogne strancu za dobijanje dozvole za boravak i rad u Sloveniji. Na žalost, stranci su često prevareni, jer veruju ljudima koji nemaju stručno znanje u toj oblasti. Podnosi se nepotpuna dokumentacija ili se koriste falsifikovani dokumenti prilikom podnošenja zahteva za dozvolu. Iz tog razloga se zahtevi za dozvole odbijaju.

Preporučujemo da se uvek obratite kompaniji koja ima zaposlene pravnike. Naši pravnici su stručnjaci sa iskustvom na polju migracionog, radnog, ekonomskog i poreskog prava. Pravnik će preuzeti odgovornost za legalnost postupka i za savet, koji daje strancu u postupku dobijanja dozvole za boravak i rad. Čak se i preporučuje, da stranac zatraži da pravnik dozvoli pristup njegovoj ili njenoj originalnoj diplomi sa Pravnog fakulteta!

  • Prijava u osiguranja

Nepravilno ili površno vođenje postupka poslovne migracije u Sloveniji može dovesti do teških posledica. Do ovoga može doći i nakon što je stranac već dobio dozvolu za boravak i rad! Stranac ima 15 dana da se prijavi u obavezna socijalna osiguranja nakon dobijanja dozvole. Ukoliko ovo nije urađeno, opština ima pravo oduzimanja dozvole za boravak i rad u Sloveniji!

  • Zaposlenje i uređenje odnosa sa poslodavcem

Strancu je takođe potrebno pravno savetovanje prilikom zaposlenja u Sloveniji. Posebno prilikom zaposlenja i uređenja radnih odnosa sa poslodavcem. Radno pravo jedna je od najosetljivijih oblasti, a od posebne važnosti su adekvatne kvalifikacije i doslednost u vezi pravila.

Pravnik će biti odgovoran da poslodavac ispunjava sve svoje obaveze vezane za radni odnos. Pravnik uređuje relevantne interne propise i održava organizovanu kadrovsku evidenciju. Može vam pomoći prilikom izdavanja odluke o proceni godišnjeg odmora. Nadalje, pravnik može blagovremeno sprovoditi postupke prekida zaposlenja i zakonski izvršavati ugovore o zapošljavanju.

  • Ugovori sa poslovnim partnerima

Pravnik će savetovati stranog preduzetnika kada treba da zaključi određenu vrstu ugovora. Može da odredi sve što je važno u ugovoru i kako zaštititi svoje interese. Preduzetnik mora uzeti vremena da razmisli kako se efikasno zaštititi. Pored toga, preduzetnik treba unapred da razmisli o tome kako bi želeo da uredi saradnju sa poslovnim partnerima.

Samo uz dobro sastavljene ugovore, preduzetnik u slučaju spora efikasno uspostavlja svoja prava u odnosu na svog poslovnog partnera. Posledice lošeg ugovora mogu biti ozbiljne za preduzetnika i mogu dovesti do velikog ekonomskog gubitka. Pored toga, poslovni partner vam može ukrasti vašu poslovnu ideju i / ili čitav posao.

  • Kupovina ili najam nekretnine

Pre ili kasnije, stranac koji je prešao u Sloveniju će se sresti sa pitanjem iznajmljivanja ili kupovine. To bi moglo biti za sebe i za svoju porodicu, kao i za kompaniju. I ovde će mu trebati pomoć pravnika, koji će moći da potvrdi da li je imovina koju žele kupiti stvarno bez opterećenja i raznih dugova. Pravnik će takođe sastaviti ugovor za zakup ili kupovinu imovine. Istovremeno će se voditi računa o registraciji imovinskih prava u zemljišnom registru.