Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Vodic za otvaranje firme u Sloveniji

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Ukoliko ste se odlučili za otvaranje firme u Sloveniji prvo morate odlučiti koji oblik firme uspostaviti.

Društvo sa ograničenom odgovornošću, ćerku firmu, predstavništvo (filijalu) ili samostalni preduzetnik pojedinac?

Najčešći oblik je društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Za otvaranje firme tipa d.o.o. kao fizičko lice zahteva se osnivački kapital u minimalnom iznosu 7.500 eur. Kapital nakon registracije d.o.o. koristite za poslovanje firme.

Ako već imate firmu i želite proširiti poslovanje u EU možete otvoriti kćerku firmu ili predstavništvo (filijalu). Vlasnik ćerke firme je vaša matična firm. Ovo znači da je pravno lice osnivač d.o.o. u Sloveniji. Za registraciju ćerke firme zahteva se minimalni osnivački kapital u iznosu 7.500 eur. Osnovni kapital koristite za poslovanje firme.

Ako planirate obavljati istu delatnost u Sloveniji kojom se bavi i vaša matična firma, možete otvoriti predstavništvo (filijalu). Predstavništvo u Sloveniji imenujemo podružnica. Podružnica je vrsta poslovne jedinice vaše matične firme. Podružnica nije pravni oblik kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Podružnicu možete registrovati samo za delatnosti koje obavlja matično preduzeće. Za otvaranje predstavništva nije vam potreban početni kapital, a za poslovanje predstavništva odgovara matična firma.

Treća mogućnost je postati samostalni preduzetnik pojedinac. To je fizičko lice koje samostalno i pod svojim imenom obavlja dopuštene registrovane delatnosti u osnovnom i dopunskom zanimanju u cilju postizanja dobiti. Ako ste državljanin države koja nije članica Evropske unije ili nemate najmanje godinu boravka u Sloveniji, ne možete postati samostalni preduzetnik. Uslov za registraciju samostalnog preduzetnika je dozvola za boravak i rad na osnovu samozapošljavanja, a uslov za dobijanje te vrste radne dozvole je godina neprekidnog boravka u Sloveniji.

Zanima vas otvaranje firme?

Nazovite nas za više informacija na +386 1 6006 274 ili nam pišite na data@data.si.

 

Odlučili ste se za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću u Sloveniji – koji je vaš sledeći korak?

Otvaranje firme (d.o.o.) na tački VEM

Za otvaranje firme tipa d.o.o. stranim preduzetnicima je potreban slovenački poreski broj.

Dokumenti potrebni za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strano fizičko lice koje je vlasnik i/ili zastupnik preduzeća:

  • Kopija pasoša i informacija o adresi stalnog boravka
  • Potvrda o poreskom rezidenstvu iz države gde je ovlašćeno lice poreski obveznik

Nakon što ste dobili slovenački poreski broj, možete za firmu izvršiti postupak rezervacije imena firme. Uz to ne zaboravite, da mora vaše preduzeće obavezno imati sedište i poslovnu adresu – morate priložiti overenu izjavu vlasnika prostora poslovne adrese vaše firme.

Postupak registracije preduzeća na tački VEM – besplatan

Konsultant na tački VEM će zajedno sa vama sprovesti postupak registracije i ispuniti sve dokumente. Vlasnici i/ili zastupnici dobiju dokumente na pregled i potpis. Prilikom postupka registracije d.o.o. moraju biti prisutni svi osnivači i zastupnici buduće firme. Takođe, svi moraju imati pripremljen slovenački poreski broj. Osim toga, potrebno je pripremiti podatke buduće firme (naziv i poslovna adresa, delatnosti, informacije i dokumente budućih osnivača i/ili zastupnika). Na osnovu svih navedenih informacija i dokumenata poslovni konsultant na tački VEM priprema osnivački akt gde je potrebno navesti iznos osnovnog kapitala preduzeća.

Postupak registracije firme obavlja se u toku jednog sata. Nakon otvaranja privremenog računa u banci, na račun deponujete osnovni kapital u iznosu od 7.500 eura. 7500 evra je minimalni osnovni kapital za otvaranje firme tipa d.o.o. u Sloveniji. Za potrebe otvaranja firme morate dostaviti potvrdu o depozitu kapitala konsultantu na tačku VEM. Naš konsultant na tački VEM će odmah podneti zahtev za upis registracije d.o.o. u sudski registar.

Firma je osnovana odlukom suda, koju primite na poslovnu adresu firme, a konsultant na tački VEM prosleđuje vam odluku o registraciji firme na vašu e-mail adresu.

U Dati vam nudimo savetovanje u svim fazama poslovanja: pre otvaranja firme, tokom otvaranja i posle otvaranja firme.

Strancima već pre ulazka na slovenačko tržište savetujemo o najprikladnijim oblicima poslovanja u Sloveniji, o uslovima poslovanja, uslovima za obavljanje delatnosti i najpovoljnijim mogućnostima rada i zapošljavanja, a tokom registracije i kasnije tokom samog poslovanja nudimo pravno savetovanje sa područja privrednog, radnog i migracijskog prava i računovodsko i poresko savetovanje.

->> Za sva pitanja i informacije dostupni smo na e-mailu data@data.si, tel. broju +386 1 6006 274 ili Viber-u +386 64 173 023.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *