Osnivači doo firme u Sloveniji – može biti čak 150 osoba?

Osnivači doo firme u Sloveniji - može biti čak 150 osoba?

Osnivači doo firme u Sloveniji – može biti čak 150 osoba?

Znate li tko su osnivači doo firme i koliko može biti partnera u jednom društvu s ograničenom odgovornošću u Sloveniji? Ako je 50 eura minimalni iznos kapitala koji mora uložiti jedan osnivač, a minimalni iznos kapitala za osnivanje doo firme je 7.500 eura, onda bismo matematički mogli zaključiti da je jedan doo može osnovati 150 osoba. Pa, to nije tako. Zašto? Ako se i vi zanimate za osnivanje doo firme, to možete učiniti kod nas u Dati! Za dodatne informacije dostupni smo na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp).

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Partneri u d.o.o. da bi osnovali kompaniju, zaključuju kompanijski ugovor

Društveni ugovor se sastavlja u Vem formatu ili u obliku javnobilježničke isprave. Ako vas zanima više kakav je to oblik, možete kod nas zatražiti savjetovanje stručnjaka za registraciju firme na data@data.si. U slučaju registracije firme na tački DATA, društveni ugovor sastavlja se u VEM formi i predstavlja elementarni ugovor partnera koji ne sadrži posebne članove ugovora koji određuju konkretne odnose između partnera. Ukoliko partneri doo firme žele u ugovor dodati posebne članove kojima se uređuju odnosi između partnera, društveni ugovor moraju zaključiti u javnobilježničkom obliku. Ako želite saznati više, slobodno nas kontaktirajte na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp).

Šta mora sadržavati društveni koji sklapaju partneri doo firme?

Društveni ugovor mora sadržavati:

 • imena i prezimena, kao i mjesta stanovanja ili firme i sjedišta svakog partnera,
 • kompaniju, sjedište i osnovnu djelatnost firme,
 • izjava o visini osnovnog kapitala i svakog udjela posebno, izjava partnera za svaki njegov udio,
 • ime i prezime zastupnika ili predstavnika firme,
 • kontakt e-mail adresu firme, koja će biti javno objavljena,
 • dodatne aktivnosti firme.

O čemu odlučuju partneri doo firme?

Partneri u d.o.o. prema ZGD-1 odlučuju o:

 • usvajanju godišnjeg izvještaja i korištenje bilanse dobiti;
 • zahtjevi za uplatu osnovnih doprinosa;
 • vraćanje naknadnih uplata;
 • podjela i prestanak poslovnih udjela;
 • imenovanje i opoziv rukovodilaca;
 • mjere za pregled i kontrolu rada rukovodilaca;
 • imenovanje prokurista i predstavnika privrede;
 • potvrđivanje potraživanja društva prema menadžerima ili partnerima u vezi sa naknadom štete nastale tokom osnivanja ili upravljanja;
 • zastupanje firme u pravnim postupcima protiv menadžera, i
 • druga pitanja za koja je to propisano ovim zakonom ili društvenim ugovorom.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)

Neka vam Data pomogne da registraciju firme odradite jednostavno

Registracija firme kada su osnivači doo firme strani državljani. Kompanija DATA d.o.o. ima 32 godina iskustva u pružanju pomoći i podrške stranim poduzetnicima u postupcima za registraciju firme u Sloveniji. Prednosti DATE su što na jednom mjestu možete dobiti sve potrebne informacije u vezi poslovanja firme u Sloveniji i EU. Nudimo vam kompletnu podršku koja uključuje računovodske, porezne i financijske usluge u skladu sa slovenskim zakonodavstvom.

Kontaktirajte naše stručnjake na data@data.si. Ili nazovite nas na Viber / WhatsApp +386 40 530 718  (Viber/WhatsApp). Za više ažurnih novosti pratite i na našem Facebooku. Svakog tjedna održavamo i besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniji.

Share this post