Biznis

Online prodaja u Sloveniji/EU i otvaranje firme

Online prodaja u Sloveniji/EU Online prodaja u Sloveniji: da li razmišljate o otvaranju firme u Sloveniji/EU? Slovenija je u poslednje vreme izredno popularna, jer ne samo da se je u državi povečao BDP, nego se je povečala i prosečna bruto plata. Ako imate proizvod koji planirate prodati, možete odlučiti o otvaranju online trgovine i baviti se e-trgovinom. Imati online prodavnicu...

Popodnevni d.o.o. u Sloveniji i uslovi za otvaranje

Popodnevni d.o.o. u Sloveniji Popodnevni d.o.o. je oblik kompanije d.o.o., gdje je partner i direktor ista osoba koja nije zaposlena u poduzeću. Popodnevni d.o.o. je stoga d.o.o., gde su partner i zastupnik ista osoba. Ova osoba je zaposlena u drugoj kompaniji na osnovu ugovora o radu, a za poduzetničku djelatnost registruje društvo sa ograničenom odgovornošću odgovornosti (d.o.o.) i posluje. Zaključuje...

Godišnji odmor u Sloveniji/EU – pravo svakog radnika

Korišćenje godišnjeg odmora u Sloveniji/EU i prava radnika Godišnji odmor u Sloveniji i korišćenje sledečog je pravo radnika na osnovu Zakona o radnim odnosima (ZDR-1). Sledeći predviđa, da godišnji odmor ne može biti kraći od četiri nedelje, bilo da radnik radi puno radno vreme ili skraćeno radno vreme. Osnova za godišnji odmor takođe se povećava za svako dete do navršenih...

Zakon o zaštiti potrošača i predstojeće izmjene

Zakon o zaštiti potrošača i rasprave Zakon o zaštiti potrošača bit će podvrgnut izmjenama. Novela zakona će već postoječi zakon u određenim elementina važno dopunjevati, uz zadržavanje određenih važnih elemenata. Razlog za novost je pretraživanje u preuzimanju europske direktive donesene i u ujedinjenju regulacije pitanja zaštite potrošača. Slovenija ima komparativne zaštitu potrošača u odnosu na druge države članice EU-a. Poduzetniki...

Internet prezentacija o otvaranju kompanije u Sloveniji/EU

Internet prezentacija o otvaranju kompanije u Sloveniji ima još mesta. Besplatno o otvaranju kompanije u Sloveniji! Ne oklevajte i saznajte više informacija o poslovni migraciji u Sloveniju. Prijavite se sada! PAŽNJA: BESPLATNE INTERNET PREZENTACIJE  Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji....

Izvoz robe u EU države i PDV – saznajte više

Izvoz robe iz EU - kompanija mora da se pridržava odredbi koje su na snazi prilikom izvoza u treću zemlju Izvoz robe sa teritorije EU znači da se roba šalje sa teritorije jedne od država članica EU na teritoriju van EU. Roba se najčešće prodaje u Rusiju, Ameriku, Inglesku i zemlje Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija). Kod izvozni...

Doprinosi za s.p. u Sloveniji/EU – iznos i vrsta doprinosa

Doprinosi za s.p. u Sloveniji - iznos doprinosa za s.p. nije uvek isti Doprinosi za s.p. u Sloveniji vrlu so važna informacija pojedinaca prije da zapokrenu poslovanje u Sloveniji. Iznos doprinosa za s.p. izračunava se na osnovu ostvarene operativne dobiti. U slučaju pojedinačnih preduzetnika, koji osnovu utvrđuju uzimajući u obzir standardizovane troškove, iznos doprinosa za SP zavisi od prihoda....

Dopunska djelatnost može postati redovni s.p.

Dopunska djelatnost Dopunska djelatnost ili popodnevni s.p. može se promeniti u redovni s.p. jednostavnim postupkom na tački SPOT. Dopunska delatnost je oblik preduzeća za koji je pojam „popodnevni s.p.“ više uvriježen među ljudima. Ko može da registruje dopunsku aktivnost? Osoba koja je zaposlena na puno radno vreme, bez obzira da li je ugovor o radu zaključen na određeno ili neodređeno...

Internet kupovina – koja su prava kupaca?

Internet kupovina Internet kupovina postala je veoma raširen način kupovine raznih proizvoda tokom poslednjih godina. Internet kupovina je siguran, pogodan i ponekad jeftiniji način kupovine. Međutim, moramo biti svesni i svojih prava u ovom obliku potrošnje. Svoje obaveze moraju da ispune i trgovci. Ako vas zanima pokretanje bizinisa putem online trgovine, ne oklevajte i pročitajte naš kratak vodič za...

Firma za građevinu u Sloveniji – idealna poslovna prilika!

Firma za građevinu u Sloveniji je idealna prilika za pokretanja poslovanja u Sloveniji. Građevina je izuzetno popularna delatnost poduzetnika koji u Sloveniji otvaraju kompaniju. Slovenija je idealna zemlja isto, jer je dio EU. To znači da možete sa slovenačkom firmom za građevino izvoditi radove i u inostranstvu. Putem A1 obrazaca možete uputiti radnike na određeno vreme u druge države...