Tag - otvaranje kompanije u Sloveniji

Poslovna migracija u Sloveniju/EU – proces

Poslovna migracija u Sloveniju/EU Poslovna migracija u Sloveniju često je u zanimanju pojedinaca koji žele proširiti svoje poslovanje u Sloveniju i na teritorij EU. Dosta vas zanima kakav je postupak poslovne migracije, zato vam u ovome članku objašnjavamo kako zapokrenuti proces migracije putem osnivanja kompanije u Sloveniji. Dodatno pišemo i o tome kako možete u toj kompaniji zaposliti strane građane;...

Izvoz robe u EU države i PDV – saznajte više

Izvoz robe iz EU - kompanija mora da se pridržava odredbi koje su na snazi prilikom izvoza u treću zemlju Izvoz robe sa teritorije EU znači da se roba šalje sa teritorije jedne od država članica EU na teritoriju van EU. Roba se najčešće prodaje u Rusiju, Ameriku, Inglesku i zemlje Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija). Kod izvozni...

Porez na finansijske usluge u Sloveniji/EU

Porez na finansijske usluge nije isto kao PDV Porez na finansijske usluge je poseban porez koji je stupio na snagu 2013. godine. Većinom ga plaća finansijski sektor. Na finansijske usluge se ne plaća PDV, ali porez na finansijske usluge nekako zameni PDV. U izuzetnim situacijama obveznik plaćanja može biti i poduzeće ili poduzetnik. To je slučaj ako prima platu...

Bankovni račun za s.p. u Sloveniji/EU

Bankovni račun za s.p. u Sloveniji: može biti lični račun ili poslovni račun Žiro račun za s.p. je račun koji je otvorio poduzetnik nakon osnivanja s.p. firme u Sloveniji. Koristi se za poslovanje sa bankom, i za to da kupci putem njega plaćaju naručenu robu ili usluge. Poduzetnik se dogovara sa bankom o tome kakav bankovni račun hoče za...

Povrat PDV u drugoj državi članici EU

Povrat PDV putem fakture ili potraživanja Povrat PDV u drugoj državi članici EU dosta puta je pitane poduzetnika koji u Sloveniji otvaraju kompanije. Sa slovenačkom kompanijom naime možete izvoditi radove u EU i uputiti radnike na rad putem A1 obrazca. Povrat PDV-a moguć je samo za porezne obveznike identifikovane za potrebe PDV-a u Sloveniji. Poreski obveznik koji ima pravo...

Regije Slovenije/EU: gdje započeti svoje poslovanje?

Regije Slovenije: predstavljamo 12 statističkih regija Slovenije! Regije Slovenije su vrlo različite. Najčešće pitanje pojedinaca koji pokreću posao u Europi i biraju Sloveniju je gdje započeti svoje poslovanje. Žele znati koji je grad ili regija najbolji za njihovo poslovanje. Zbog toga će stručnjaci u DATA-u predstaviti svih 12 regija Slovenije. Slovenija je i vrlo dobar izbor za poslovanje, prosečna bruto...

Online trgovina i PDV – novosti

Online trgovina i PDV - nova pravila Online trgovina i PDV ću od 1. jula 2021. doživjeti velike promjene. Slovenski trgovci trebaću naplatiti kupcima PDV u zemlje u koju šalju proizvode. S obzirom na današnji datum, vrlo je malo vremena. Stoga preporučujemo svima koji su zainteresirani za aktivnost internetske trgovine da srede sve potrebno za ispunjavanje poreznih obveza. Iako Zakon o...

Edukacija u Sloveniji- da li je neophodna za otvaranje firme?

Edukacija u Sloveniji / EU - nije vam potreban određeni nivo da biste otvorili kompaniju! Kada pojedinaci žele osnivati kompaniju i širiti poslovanje u Evropu, često pitaju da li im je potreban određeni nivo obrazovanja. U Sloveniji nivo obrazovanja nije relevantan pri osnivanju poduzeća. Ali u nekim poslovnim aktivnostima trebali biste imati određenu diplomu u Sloveniji da biste ih...

Kupovina firme u Sloveniji/EU – bolje otvoriti novu!

Kupovina firme u Sloveniji/EU - otvorite novu kompaniju Kupovina firme u Sloveniji često je u interesu stranih poduzetnika. Mnogi strani državljani biraju Sloveniju kada žele da započnu posao u Evropi. Poslednjih meseci dobijali smo upite od ljudi koji su želeli da kupe kompaniju. Misle da će im ovo olakšati početak poslovanja u Sloveniji. Ali da li je zaista tako? U...

S.p. u Sloveniji – kada može započeti poslovanje?

S.p. u Sloveniji se može registrovati određenog datuma S.p ili samostalni poduzetnik može sam odrediti datum upis u privredni registar, ali mora obratiti pažnju na neke činjenice. U ovom članku želimo da vam skrenemo pažnju na njih. Putem osnivanja s.p. u Sloveniji, možete svoje radove obavljati i u inostranstvo, za to vama je potreban A1 obrazac za upućene radnike....