Kompletna podrška u otvaranju firme u Sloveniji

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Otvaranje firme u Sloveniji i ulazak na EU tržište

Ako vam je potrebna kompletna podrška u otvaranju firme u Sloveniji i za ulazak na EU tržište, preduzeće Data je prava adresa za vas. Naš cilj je kompletna podrška u otvaranju firme preduzetnicima. Možete se odlučiti za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću u Sloveniji, ogranak matične firme (ćerke firme, filijale). Građani EU mogu postati takođe i samostalni preduzetnici pojedinci.

Pošaljite nam upit na e-mail data@data.si, nazovite nas na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 40 530 718.

Kompletna podrška u otvaranju firme pre, tekom i posle otvaranja firme

Naši konsultanti u preduzetničkom odeljenju pobrinuće se za organizaciju svih termina i sastanaka i za vas pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za registraciju preduzeća na tački VEM.

Od vas očekujemo samo da nam javite odgovarajući datum za registraciju preduzeća. Sam postupak registracije preduzeća na tački VEM je besplatan.

Naš poslovni konsultant će zajedno sa vama sprovesti postupak registracije i ispuniti sve dokumente, a vlasnici i/ili zastupnici će dobiti dokumente na  pregled i potpis. U toku samog postupka registracije preduzeća (d.o.o.) moraju biti prisutni svi osnivači i zastupnici budućeg preduzeća. Za postupak moraju svi imati pripremljen slovenački poreski broj i podatke budućeg preuzeća (naziv i poslovna adresa, delatnosti, informacije i dokumente budućih osnivača i/ili zastupnika). Poslovni konsultant na osnovu svih navedenih informacija i dokumenata priprema osnivački akt na tački VEM, gde je potrebno navesti iznos osnovnog kapitala preduzeća (d.o.o.).

Postupak registracije preduzeća obavlja se za vreme jednog sata. Istog dana možete otvoriti račun preduzeća u banci na kojeg ćete položiti osnovni kapital u iznosu od 7.500 evra – to je minimalni osnovni kapital za registraciju d.o.o. u Sloveniji. Za potrebe registracije preduzeća morate dostaviti potvrdu o depozitu kapitala konsultantu na tački VEM. Naš konsultant na tački VEM će odmah podneti zahtev za upis registracije preduzeća u sudski registar.

Preduzeće je osnovano odlukom suda, koju ćete primiti na poslovnu adresu preduzeća, a naš konsultant na tački VEM vam zatim prosleđuje odluku o registraciji preduzeća u elektronskoj formi na vašu e-mail adresu.

Ako vam je potrebna kompletna podrška u otvaranju firme u Sloveniji pošaljite nam upit na e-mail data@data.si, nazovite nas na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 40 530 718.

Koraci pre registracije preduzeća u Sloveniji

Oblik i vlasništvo preduzeća

Pre donošenja odluke o registraciji preduzeća u Sloveniji mora strani preduzetnik odlučiti, koji tip preduzeća želi ustanoviti.

Priprema dokumentacije

Kompletna podrška u otvaranju firme je takođe priprema dokumentacije za otvaranje firme.

1. Stranim preduzetnicima je potreban slovenački poreski broj. Dokumenti potrebni za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strano fizičko lice koje je vlasnik i/ili zastupnik preduzeća:

• kopija pasoša i informacija o adresi stalnog boravka,
• potvrda o poreskom rezidentstvu iz države gde je ovlašćeno lice poreski obveznik.

2. Fizičko lice mora za otvaranje firme dobiti potvrdu o nekažnjavanju u Republici Sloveniji. Potvrdu možemo na osnovu ovlašćenja dobiti mi za vas.

3. Ako ste odlučili otvoriti filijalu vaše postojeće firme, morate pripremiti izvod iz registra matične firme, koji nije stariji od 3 meseca, overen i sa službenim prevodom na slovenački jezik, osnivački akt matične firme, overen i sa službenim prevodom na slovenački jezik, finansijski izveštaj za zadnju poslovnu godinu sa overenim potpisom zastupnika matične firme i službenim prevodom na slovenački jezik i podatke o poslovnom računu matične firme.

4. Većina dokumenata mora biti overena u skladu sa Zakonom o verifikaciji dokumenata. Mi ćemo vam pomoći u postupku registracije filijale, pripremiti odluku o registraciji filijale, izjave zastupnika, ovlašćenja i u vaše ime sprovesti postupak registracije filijale kod notara.

Rezervacija imena firme

Kompletna podrška u otvaranju firme u Sloveniji znači da preduzetnicima savetujemo da pažljivo odaberu ime svoje firme u Sloveniji. Odabrati morate naziv firme, odnosno kratko ime i dugačko ime, koje sadrži i osnovnu delatnost. Ime može biti na stranom jeziku i može sadržavati slova koja nisu u slovenačkoj abecedi X, Y, W i Q. Naziv se mora jasno razlikovati od drugih naziva firmi u slovenačkom poslovnom registru. Rezervaciju imena firme možete pre pripreme dokumentacije za otvaranje firme (tipa d.o.o.) obaviti na našoj točki VEM. Za samo otvaranje firme zahteva se slovenački poreski broj osnivača (fizičko ili pravno lice).

Zakažite sastanak za otvaranje poslovnog računa u banci

Novootvorene firme moraju posle postupka registracije na tački VEM u banci otvoriti poslovni račun. Kompletna podrška u otvaranju firme sadrži zakazivanje sastanka i slanje dokumentacije i komunikaciju sa bankom.

Pripremite poslovnu adresu za otvaranje firme

Za vašu novu firmu u Sloveniji morate već za otvaranje firme na našoj tački VEM odabrati poslovnu adresu. Ako sami niste vlasnik ili suvlasnik nekretnine, morate imati overenu izjavu vlasnika nekretnine gde ćete koristiti poslovnu adresu ili sam vlasnik nekretnine može overiti izjavu lično na tački VEM. Kompletna podrška u otvaranju firme za nas znači da vam nudimo virtualnu kancelariju u našoj firmi Data i svoju novu firmu možete registrovati na našoj poslovnoj adresi.

Ako vam je potrebna kompletna podrška u otvaranju firme u Sloveniji pošaljite nam upit na e-mail data@data.si, nazovite nas na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 40 530 718.

Besplatno se posavjetujte sa nama.

Telefon: +386 (0)1 6001 542
Viber: +386 (0)40 530 718
data@data.si

Danijela Mitrović

Danijela Mitrovićsavjetnik stranim klijentima - Data

Pošaljite nam poruku
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Da li vas interesuje više?Pišite nam!
+ +