Samostalni preduzetnik u Republici Sloveniji

Kako postati samostalni preduzetnik u Sloveniji?

Samostalni preduzetnik je fizičko lice koje samostalno i pod svojim imenom obavlja dopuštene registrovane delatnosti u osnovnom i dopunskom zanimanju u cilju postizanja dobiti.

Za registraciju samostalnog preduzetnika ne treba vam osnovni kapital. Postupak registracije S.P. (samostalni preduzetnik) izvrši se u 1-3 radna dana.

Državljanima Evropske Unije koji žele postati samostalni preduzetnik u Sloveniji potreban je slovenački poreski broj i jedinstveni matični broj (EMŠO) za koje moraju podneti zahtev nadležnim slovenačkim institucijama. U samom procesu registracije S.P. (samostalni preduzetnik) na SPOT Registracija tački je obavezna identifikacija sa važećim ličnim dokumentom. Takođe je potrebno imati potpisanu i overenu izjavu vlasnika objekta gdje planirate registrovati vaš S.P.

Državljani država koje nisu članice Evropske Unije mogu nakon godinu dana boravka u Sloveniji zatražiti dozvolu za boravak i rad za samozapošljavanje i postati samostalni preduzetnici u Sloveniji.

Data d.o.o. vam nudi kompletnu uslugu u procesu registracije s.p., d.o.o., podružnice u Sloveniji i u daljem poslovanju vašeg preduzeća.

Razlika između s.p. (samostalni preduzetnik pojedinac) i d.o.o. (društvo sa ograničenom odgovornošću):

S. P. D. O. O.
Lična odgovornost DA (odgovarate svojom imovinom) NE (odgovarate osnovnim kapitalom, odnosno kapitalom preduzeća)
Osnovni kapital Nije potreban 7.500 € (može u gotovini, sredstvima ili kombinovano).
Porez 16 %, 27 %, 34 %, 39 %, 50 % (poreska skala) Porez na dobit – 19 %
Vođenje poslovnih knjiga Normirani troškovi (80 %)
Jednostavno knjigovodstvo
Dvostavno knjigovodstvo
Normirani troškovi (80 %)
Dvostavno knjigovodstvo

Tačka SPOT Registracija Data d. o. o.

Registraciju S.P. možete obaviti kod nas besplatno. Pišite nam na e-mail data@data.si ili nazovite na +386 (0)1 6006 274.

Besplatno se posavetujte sa nama.

Telefon: +386 1 6006 274
Viber: +386 64 173 023
data@data.si

Imate pitanje za nas?

POŠALJITE NAM PORUKU.