Obaveštenje o privatnosti

Sa prijavom na e-vesti, poslatim upitom ili prijavom na seminar omogućavate preduzeću DATA d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, da prikuplja i obrađuje poslate lične podatke. Poslate lične podatke obrađujemo u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka i važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Službeno lice preduzeća je Darja Golob Koritnik, dostupna na elektronskoj adresi: data@data.si.

Ovlašćena osoba za zaštitu ličnih podataka je Anja Gašperlin, dostupna na elektronskoj adresi: data@data.si.

OBRADA PODATAKA:

Vaše lične podatke prikupljamo samo, ako je to nužno potrebno.

Sa prijavom na e-vesti se slažete, da o vama prikupljamo lične podatke, koje ste nam poslali prilikom prijave. Lični podaci, koje prikupljamo su ime, prezime i elektronska adresa.

Ako želite poslati upit ili se prijaviti na seminar, zamolićemo vas za ime, prezime, elektronsku adresu, telefonski broj i ime preduzeća. Lični podaci su nam potrebni, da vam možemo lakše poslati odgovor, odnosno ponudu na vaš upit, odnosno za izvođenje naručene usluge.

SVRHA:

Lične podatke prikupljamo u skladu sa svrhom zbog koje ste nam vaše podatke poslali. Poslate lične podatke nećemo upotrebiti u druge svrhe.

PRAVNA OSNOVA:

Lične podatke prikupljamo na osnovu vaše saglasnosti, odnosno na osnovu ugovora.

UPOTREBA LIČNIH PODATAKA:

Lične podatke upotrebljavamo isključivo u svrhe zbog kojih ste nam vaše podatke i poslali.

ČUVANJE PODATAKA:

Lične podatke, koje ste nam poslali prilikom prijave na e-vesti, čuvamo do vašeg otkazivanja. Saglasnost za obradu ličnih podataka možete otkazati u bilo koje vreme. Otkazivanje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka pre otkazivanja saglasnosti.

Sve ostale lične podatke u okviru ugovorene saradnje čuvamo u skladu sa važećim zakonodavstvom.

POSREDOVANJE LIČNIH PODATAKA:

Lične podatke nećemo posredovati trećim licima i nećemo ih javno objaviti, osim izabranim ugovornim partnerima, koje na isti način obavezuje Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka. Lične podatke nećemo posredovati u treću državu ili organizaciju.

VAŠA PRAVA:

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka imate pravo na pristup do podataka, koji se odnose na vas, pravo na ispravku podataka, pravo na ograničenje obrade, pravo na brisanje podataka, kao i pravo na prenos podataka.

Bilo koje pravo prema Opštoj uredbi o zaštiti ličnih podataka možete bilo kada pismeno primeniti. Pri tome navedite ime, prezime, kao i elektronsku adresu.

Zahtev možete poslati na elektronsku adresu: data@data.si ili po pošti na adresu:

DATA d.o.o.
Dunajska cesta 136
1000 Ljubljana

U slučaju spora imate pravo uložiti prigovor u preduzeću DATA d.o.o., kao i kod Informacijskog ovlašćenog lica.