Pravno savetovanje i pravne usluge u Sloveniji

Veoma je važno da se preduzetnici obrate na pravnike, koji su stručnjaci u oblasti migracijskog, privrednog, ugovornog i radnog prava i znaju ponuditi adekvatno pravno savetovanje. Pravo svake zemlje ima svoje određene specifike koje poznavaju i savladaju samo domaći pravnici i mogu ponuditi stručno pravno savetovanje. Investicija u pravnika je sigurno jedna od najvažnijih investicija za koju se odluči pojedinac, koji želi započeti poslovanje u Sloveniji.

U kojim oblastima i procesima može pravnik pomoći stranom preduzetniku i ponuditi mu pravno savetovanje?

  • Pravno savetovanje s područja migracijskog prava, sticanje jedinstvene dozvole za boravak i rad

Preporučujemo vam, da se za pravno savetovanje obratite našim pravnim stručnjacima iz oblasti migracijskog, privrednog, radnog i poreskog prava. Naši pravnici će preuzeti odgovornost za zakonitost postupka i za savete koje daju strancu u postupku sticanja dozvole.

  • Prijava u osiguranje

Posledice nepravilnog ili neurednog upravljanja procesom poslovne migracije u Sloveniju (EU) često se vide nakon što je stranac već dobio jedinstvenu dozvolu za boravak i rad. Stranac ima 15 dana, da se prijavi u obavezno socijalno osiguranje. Ako to ne uradi, Administrativna jedinica ima pravo da poništi jedinstvenu dozvolu za boravak i rad. To je samo jedan primer zašto je stručno pravno savetovanje i upravljanje procesa, sa ispravnim i ažuriranim izvorom informacija, neophodno za uspešnu poslovnu migraciju.

  • Pravno savetovanje s područja radnog prava, zapošljavanje i regulisanje radnih odnosa sa zaposlenima

Podrška i pravno savetovanje pravnika stranom preduzetniku je neophodna u procesu zapošljavanja radnika i regulisanju radnih odnosa između poslodavca i zaposlenih. Radnopravno područje je jedno između najosetljivijih područja, u kojima adekvatno stručno obrazovanje pravnika i poštovanje pravnih propisa su posebnog značaja. Posledice pogrešnih odluka mogu biti za preduzeće ( poslodavca) mnogo teške, jer je radnik posebno zaštićen. Bitno je da poslodavac već u samom ugovoru o radu navede sva prava i obaveze radnika i u okviru mogućnosti koje mu nudi zakon, zaštiti svoja prava. Pravnik će takođe pobrinuti se, da poslodavac ispuni sve svoje obaveze u radnom odnosu sa zaposlenim, usvoji interne propise, ima uređenu kadrovsku evidenciju, da na vreme pripremi odluku o korišćenju godišnjeg odmora i da u skladu sa zakonom izvrši raskid ugovora o radu.

  • Ugovori sa poslovnim partnerima

Preduslov za uspešno poslovanje su dobri i pažljivo uređeni ugovorni odnosi sa poslovnim partnerima. Pravnik će stranom preduzetniku nuditi pravno savetovanje kada sklopiti određenu vrstu ugovora, kako u ugovoru navesti sve neophodno i zaštititi svoje interese. Samo sa dobro sastavljenim ugovorom može preduzetnik u slučaju spora sa poslovnim partnerom uvažiti svoja prava.

Ako imate pitanja za naše pravnike i želite se naručiti na pravno savetovanje, pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj +386 1 6006 274 ili Viber +386 64 173 023.

Savjetovanje preduzetnicima u Sloveniji

Stranim preduzetnicima u Sloveniji savjetujemo u ugovaranju, kupovini nekretnina i drugim pravnim postupcima koji bi mogli zbog nepoznavanja slovenskog zakonodavstva izgubiti mnogo vremena i novca.

Besplatno se posavetujte sa nama.

Telefon: +386 1 6006 274
Viber: +386 64 173 023
data@data.si

Imate pitanje za nas?

POŠALJITE NAM PORUKU.