Imigracija u Sloveniju

Poslovni ljudi, koji se odluče za biznis imigraciju u Sloveniju, mogu to učiniti po osnovu različitih imigracijskih opcija. Moguće je izvesti migraciju isključivo poslovno ili sa celom svojom porodicom.

U većini slučajeva morate biti prisutni da započnete biznis u stranoj zemlji i da u celosti iskoristite prednosti vašeg novog poduhvata u Sloveniji, Evropskoj Uniji (EU).

Naš tim profesionalaca za biznis migraciju u DATA kompaniji će vam pomoći prilikom pripreme i izvođenja svih postupaka. Znamo sva pravila i odredbe za relokaciju biznisa i širenje u Sloveniji, EU. Prema tome, možemo vam garantovati imigraciju zasnovanu na biznisu bez skrivenih troškova i sa optimalnim vremenskim okvirima.

Da li želite da dobijete više informacija?

Kako možete da izvedete imigraciju u Sloveniju, EU, bazirano na biznisu?

1. Biznis migracija sa investicijom.

Ovom opcijom dobijate privremenu dozvolu za rad i boravak vrlo brzo. Prvo morate investirati u vašu novu kompaniju najmanje 50.000 EUR za kupovinu materijalnih sredstava vaše kompanije. Ako želite da dobijete dozvolu za boravak i rad u najkraćem mogućem roku, morate brzo obaviti investiciju. Da bi obavili imigraciju u Sloveniju u roku od tri meseca, potrebno je da izvršite investiciju u prvoj nedelji nakon registracije kompanije.

Ovo je najskuplji ali i najbrži način da započnete biznis u Sloveniji i da razvijete biznis u Evropskoj Uniji. Ova opcija je idealna za svakog ko želi da investira u nekretnine (poslovne ili boravišne) u Sloveniji ili ako odlučte da kupite druge poslovne prostorije.

2. Biznis migracija sa prometom kompanije.

Druga opcija zahteva da imate najmanje 10.000 EUR prometa mesečno u vašoj kompaniji u Sloveniji za šest zaporednih meseci. Nakon toga možete dobiti privremenu boravišnu i radnu dozvolu. Dobijanje jedinstvene radne i boravišne dozvole u ovom slučaju traje između osam i devet meseci. Ova opcija je najbolja za vas ukoliko u vašoj zemlji već imate svoj biznis. U ovom slučaju verovatno želite započeti vaš biznis u Sloveniji i Evropskoj Uniji što je brže moguće, ali ste fleksibilniji i nije vam potrebna dozvola za rad i boravak odmah.

Zastupnik kompanije može u međuvremenu dobiti dozvolu za zastupnika. U ovom slučaju, zastupnik može obavljati zadatke zastupnika kompanije u Sloveniji do 90 dana u godini.

3. Biznis migracija sa kompanijom u kojoj ste zaposlili državljana Slovenije ili EU.

Ova opcija biznis migracije slična je drugoj opciji. U ovom slučaju morate čekati najmanje šest meseci pre nego što možete podneti zahtev za dozvolu za boravak i rad. Da bi ispunili zahteve da zapošljavate strane državljane, prvo je potrebno da ispunite zahteve kao poslodavac. Vaša slovenačka kompanija prvo treba da zaposli državljana Slovenije ili EU na period od najmanje šest meseci na puno radno vreme. Tokom ovog vremena morate redovno isplaćivati platu vašem zaposlenom i potrebno je da redovno plaćate i sve svoje poreske obaveze.

Nakon toga možete podneti zahtev za radnu i boravišnu dozvolu za sebe. Nakon podnošenja zahteva možete očekivati da ćete dozvolu dobiti u roku od dva do tri meseca.

Ne postoje zahtevi u vezi minimalnog prometa kompanije ili investicije, ako birate ovu opciju. Ovu opciju je dobro razmotriti ako ste u prošlosti već otvorili kompaniju u Sloveniji i kompanija posluje već duže od šest meseci.

4. Biznis migracija po osnovu visokog obrazovanja.

Ako imate visoko obrazovanje, imate dve opcije.

  • Zaposlenje sa kontrolom tržišta rada

Možete otvoriti kompaniju kao vlasnik, a imenovani zastupnik neko je drugi. Da možete podneti zahtev za radnu i boravišnu dozvolu, vaša kompanija mora prvo objaviti slobodno radno mesto. Potrebno je da slobodno radno mesto objavite na Zavodu za zapošljavanje Republike Slovenije. Na Zavodu će proveriti, da li postoje odgovarajući kandidati za ovu poziciju u njihovoj evidenciji nezaposlenih osoba. Zavod proverava u skladu sa zahtevima koje im pošaljete. Procedura se zove kontrola tržišta rada. Ako Zavod odluči da nema odgovarajućih slovenačkih kandidata, vi možete podneti zahtev za radnu i boravišnu dozvolu. Kada je dobijete, bićete zaposleni u vašoj kompaniji na određeno radno mesto. U ovom slučaju, kompanija ne mora da dokazuje aktivno poslovanje kao što je minimalni promet na računu, investicija ili zaposlenje državljana Slovenije ili EU.

  • Plava karta Evropske Unije

Takođe možete dobiti Plavu kartu Evropske Unije. U ovom slučaju potrebno je da ste zaposleni kao stručnjak sa radnim iskustvom. Vaša diploma mora biti verifikovana od strane Ministarstva za obrazovanje. Osim toga, vaša plata mora biti u visini najmanje 1.5 puta prosečne slovenačke plate sa svim doprinosima. Ne možete se zaposliti kao zastupnik vaše kompanije i potrebno je da takođe prođete kontrolu tržišta rada. Nakon što dobijete odgovor od Zavoda RS za zapošljavanje da nema drugih odgovarajućih kandidata za posao, možete podneti zahtev za Plavu kartu EU. U ovom slučaju možete dobiti Plavu kartu EU sa važenjem od dve godine. Sa Plavom kartom EU takođe stičete i pravo da možete spojiti svoju porodicu odmah sa vama. Kada dobijete bilo koju drugu vrstu dozvole za boravak i rad u Sloveniji, spajanje porodice je moguće tek nakon godinu dana legalnog boravka u Sloveniji.

Šta možemo učiniti za vas?

Profesionalci u DATA kompaniji imamo više od 28 godina znanja na polju biznis migracije i imigracije preduzetnika. Sreli smo se sa i pomogli stotinama preduzetnika da svoj biznis premeste u Sloveniju. Prema tome, mi znamo koliko može imigracijski proces biti zastrašujući. Pomažemo vam kroz sve postupke pravnim i poreskim savetovanjem. Nudimo vam potpunu podršku pre, tokom i nakon procesa biznis migracije u Sloveniju.

Da li želite da dobijete više informacija?