Zastupnik firme u Sloveniji – kakve mogućnosti imate?

Zastupnik firme u Sloveniji

Zastupnik firme u Sloveniji – kakve mogućnosti imate?

Zastupnik ste firme u Sloveniji – koja su vaša prava i mogućnosti?

Zastupnik ste firme u Sloveniji i stranac, a vaše pitanje je koje su vaše mogućnosti? Ako ste već zaposleni u drugoj zemlji i ne želite da se zaposlite u slovenačko preduzeće, nije potrebno da imate dozvolu za boravak i rad. Naime, ako ne planirate da se zadržavate u Sloveniji duže od tri meseca u kalendarskoj godini, nije vam potrebna dozvola. Bitno je da znate, da za vreme obavljanja poslova direktora, možete izvršiti prijavu kratkotrajnog rada stranog zastupnika. Ova prijava moguća je do tri meseca u kalendarskoj godini.

Ako sam zastupnik firme da li imam automatsko pravo na rad i boravak?

Imenovanjem za zastupnika preduzeća u Sloveniji nemate pravo na rad i boravak. Isto važi i za vlasnika – vlasništvom firme u Sloveniji ne dobijate automatski dozvolu za boravak i rad. Dozvola se dobija zapolsenjem. Ukoliko želite da se zaposlite u vaše slovenačko preduzeće, potrebno je da dobijete dozvolu za boravak i rad. Na osnovu te dozvole možete nesmetano raditi i boaraviti u Sloveniji, kao i poslovati u drugim državama članicama EU, naravno u skladu sa njihovim zakonima i propisima. DATA vam može pomoći sa pripremom dokumentacije za dozvolu, kao i vođenjem postupka i komunikacijom sa nadležnim institucijama: Zavodom za zapošljavanje RS i nadležnom Administrativnom jedinicom – opštinom u Sloveniji.

Najviše jedan zastupnik firme može dobiti dozvolu za boravak i rad za stranog zastupnika u preduzeću koje ima manje od deset zaposlenih.

Zastupnik sam firme u Sloveniji – kako do dozvole za boravak i rad?

Zastupnik firme u Sloveniji može podneti zahtev za dozvolu za boravak i rad, ukoliko slovenačko preduzeće koje ga zapošljava, ispunjava jedan od sledećih uslova:

  • investira u osnovna sredstva najmanje 50.000 evra;
  • ako ima najmanje šest mesecu jednu zaposlenu osobu za puno radno vreme;
  • ako je u svakom od zadnjih šest meseci firma ostvarila promet u iznosu najmanje 10.000 evra na transakcijski račun otvoren u Republici Sloveniji.

Ako vam je potrebno više informacija o dozvoli za boravak i rad u Sloveniji, prosledite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post