Društvo sa ograničenom odgovornošću u Sloveniji

Društvo sa ograničenom odgovornošću (d. o. o.) u Sloveniji – proces otvaranja

Najčešći statusno pravni oblik u Sloveniji je društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Društvo sa ograničenom odgovornošću može imati jednog ili više osnivača i jednog ili više direktora. Osnivački kapital je 7.500 EUR.

Društvo sa ograničenom odgovornošću – rezervacija imena na tački VEM Data

Naziv preduzeća (društvo sa ograničenom odgovornošću) može sadržavati strane riječi i strana slova a na slovenskom jeziku mora biti sastavni deo naziva koji određuje aktivnost preduzeća i oznaku (društvo s ograničenom odgovornošću, samostalni preduzetnik…). Dodatni sastojci naziva preduzeća mogu sadržavati i slova strane abecede: X, Y, W, Q. Preduzetnici mogu na takav način lakše ući na strana tržišta jer može ime preduzeća biti na jeziku tržišta na koje ciljaju.

Ako naziv preduzeća sadržava domenu koje sufiks domene je »si« nije potrebna saglasnost Vlade Republike Slovenije.

Također postoje određena ograničenja u izboru imena za društvo sa ograničenom odgovornošću:

  • ime ne sme sadržavati imena i simbola stranih država ili međunarodnih organizacija
  • dozvola Vlade Republike Slovenije odnosno nadležnog organa lokalne samouprave je također neophodna ako želite u nazivu preduzeća koristiti rijeći koje karakteriziraju državu ili samouopravne lokalne zajednice,
  • ime i prezime ili pseudonim istorijskem ili druge poznate osobe dozvoljeno je koristiti u imenu preduzeća samo s odobrenjem rodbine i Ministarstva javne uprave ako je osoba mrtva,
  • ime preduzeća ne sme sadržavati riječi i znakove koji su u suprotnosti s zakonom ili moralom, sadržavaju zaštitne marke ili imitiraju službene oznake.

Rezervacija imena preduzeća uz našu podršku

Odlučite se za rezervaciju imena preduzeća na našoj VEM tački i zajedno s našim konsultantima odaberite ime za društvo sa ograničenom odgovornošću koje će biti u skladu sa zakonom, atraktivno i prepoznatljivo za vaše klijente i poslovne partnere.

Informacije o postupku registracije društva sa ograničenom odgovornošću

Dobijanje slovenskog poreskog broja i potvrde o nekažnjavanju u republici Sloveniji za fizička i pravna lica – osnivače i zastupnike budućeg preduzeča

Zastupnicima nije potrebna potvrda o nekažnjavanju. Za vas formiramo sve potrebne dokumente na osnovu punomoćja, rezervišemo ime za vaše društvo sa ograničenom odgovornošću i nudimo vam poslovnu adresu i u te svrhe spremamo overenu izjavu vlasnika prostora poslovne adrese koja je obavezan deo dokumentacije u postupku registracije preduzeća na VEM tački.

Registracija preduzeća (društvo sa ograničenom odgovornošću) na tački VEM je besplatan postupak

Naš VEM savetnik pripremi  osnivački akt za vaše društvo sa ograničenom odgovornošću, odluke i izjave s kojim idete u banku gde otvorate privremeni poslovni račun i položite minimalni početni kapital u iznosu 7.500 eura. Naš VEM savetnik prosleđuje potvrdu o depozitu kapitala zajedno s ostalom dokumentacijom sud-u koji donosi odluku u cca. 7 dana od prijema potpune dokumentacije.

Nakon registracije preduzeća promenite u banci privremeni račun u poslovni i počinjete sa poslovanjem.

Kod nas ćete moći na jednom mestu da sredite sve što vam je potrebno za vaše poslovno delovanje u Sloveniji.

Besplatno se posavjetujte sa nama.
Telefon: +386 (0)1 6001 542
Viber: +386 (0)40 530 718
data@data.si

Danijela Mitrović

Danijela Mitrovićsavjetnik stranim klijentima - Data

Pošaljite nam poruku
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Svakog klijenta primim sa zanimanjem i zadovoljstvom jer nastojim da u samom procesu registracije preduzeća koja je prvi kamen temeljac za poslovni uspijeh, upoznam preduzetnika i njegovu priču.

Rok Gros

Rok Grospreduzetnički savjetnik - Data

Zatražite ponudo!

Pakete prilagodimo željama naših klijenata zato vam predlažemo, da nam pošaljete upit na e-mail data@data.si ili nas nazovete na telefonski broj + 386 (0)1 6001 542 i zatražite svoju ponudu.