Otvaranje filijale u Sloveniji

Otvaranje filijale u Sloveniji – odlična prilika za širenje biznisa u EU

Otvaranje filijale u Sloveniji je odlična mogućnost za širenje vašeg već postojećeg poslovanja.

Pre otvaranja filijale u Sloveniji potrebno je da strano preduzeće kao i budući zastupnici filijale dobiju slovenački poreski broj. Za otvaranje filijale u Sloveniji nije vam

potreban osnovni kapital.

Zastupnik matičnog preduzeća ili ovlašćeno lice mora otvaranje filijale u Sloveniji izvršiti kod notara. U procesu registracije filijale možemo vam u preduzeću Data ponuditi kompletnu podršku i u vaše ime i na osnovu ovlašćenja izvršiti registraciju filijale u Sloveniji za vaše matično preduzeće. Pre registracije morate nam na vreme proslediti sve potrebne informacije i dokumente za otvaranje filijale u Sloveniji kod notara.

Zovite nas za otvaranje filijale u Sloveniji!

Pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas pozovite na +386 (0)1 6006 274.

Dokumentacija za otvaranje filijale u Sloveniji

Otvaranje filijale u Sloveniji – potrebna dokumentacija:

  • Izvod iz registra matičnog preduzeća, koji nije stariji od 3 meseca, overen prema propisima Zakona o verifikaciji dokumenata i sa službenim prevodom na slovenački jezik. Ako u vašoj zemlji nema sudskog tumača za slovenački jezik, možete prevod naručiti kod nas.
  • Finansijski izveštaj za zadnju poslovnu godinu sa overenim potpisom zastupnika matičnog preduzeća (takođe se zahteva dodatna overa dokumenta ili apostille pečat ako je zemlja potpisnica Haaške konvencije) i službenim prevodom na slovenački jezik.
  • Podatki o bankovnom računu matičnog preduzeća.
  • Kopija ličnog dokumenta (*pasoša za građane zemalja koje nisu članice EU) zastupnika filijale.
  • Osnivački akt matičnog preduzeća, overen prema propisima i sa službenim prevodom na slovenački jezik

Otvaranje filijale – pomažu vam stručnjaci DATE

Stručnjaci Date vam za registraciju filijale u Sloveniji u ime vašeg matičnog preduzeća pripremaju odluku o registraciji filijale u Sloveniji, izjavu zastupnika, ovlašćenje i predlog za upis filijale u sudski registar – dokumente moramo podneti notaru na slovenačkom jeziku, zato jih morate po potrebi prvo prevesti u vaš jezik. Dokumente potpisuje zastupnik matičnog preduzeća i overava prema propisima, a sudski tumač dokumente prevede na slovenački jezik.

Filijala je registrovana odlukom suda, koju primite na vašu elektronsku adresu. Nakon donošenja odluke suda o registraciji mora filijala na vreme javiti Poreskoj upravi Republike Slovenije (FURS) podatke o očekivanim prihodima i rashodima u tekućoj godini i otvoriti poslovni bankovni račun.

U Dati možemo za vas sve pripremiti i registrovati filijalu. Takođe vam možemo ponuditi i uslugu poslovne adrese, kao i uslugu knjigovodstva. Naša pravna služba savetovaće vas o svim neophodnim uslovima za obavljanje vaše delatnosti.

Besplatno se posavetujte sa nama.

Telefon: +386 1 6006 274
Viber: +386 64 173 023
data@data.si

Imate pitanje za nas?

POŠALJITE NAM PORUKU.