Savetovanje i priprema dokumentacije za rad i izvođenje usluga

Naši stručnjaci savetovaće vam o svim mogućnostima za rad i boravak u Republici Sloveniji i voditi vas kroz proces na brz i jednostavan način. Za vas ćemo spremiti svu potrebnu dokumentaciju za rad i boravak i voditi postupak na osnovi punomoći.

Mnogi strani pojedinci, zastupnici stranih preduzeća i njihovi zaposleni, građani zemlja koje nisu članice EU nakon registracije preduzeća u Sloveniji odluče podneti zahtev za dozvolu za boravak i rad u Sloveniji sa nemarom neometanog poslovanja i rada u Sloveniji kao i izvođenja usluga i rada na teritoriju Republike Slovenije.

Da bi strani zastupnici mogli proširiti i uspostaviti poslovanje u Sloveniji mogu zatražiti dozvolu za prekogranično obavljanje usluga do tri meseca u kalendarskoj godini a također može strani poslodavac radi obavljanja određenih poslova u organizacijskoj jedinici u Sloveniji uputiti svoje zaposlene da vode organizacijsku jedinicu ili doprinose svoje specifično znanje bitno za područje delovanja organizacijske jedinice ili u svrhu stručnog usavršavanja i obuke. U tom slučaju je to kretanje lica unutar povezanih preduzeća i u određenim slučajevima i pod određenim uslovima može strani poslodavac za te kategorije stranaca dobiti dozvolu za prekogranični rad do 1 godinu. U svim slučajevima rada i zapošljavanja stranaca u Sloveniji zahteva se potvrda o nekažnjavanju iz matične države.

 1. Jedinstvena dozvola za boravak i rad stranih zastupnika
  Kada se, zbog širenja i preseljenja, strani zastupnici odluče za dugoročno zaposlenje i rad u Republici Sloveniji i žele da dobiju dozvolu za boravak i rad, mora preduzeće dokazati da aktivno posluje.

To znači:

 • da ima u zadnjih 6 meseci pre podnošenja zahteva za boravak i rad jednu osobu zaposlenu za puno radno vreme ili
 • da je imao u svakom od zadnjih 6 meseci prihoda u iznosu 10.000 evra na transakcijski račun otvoren u Republici Sloveniji i
 • da je poslodavac za prihode iz radnog odnosa za zadnjih 6 meseci pred mesecem podnošenja zahteva ili za vreme poslovanja, ako je to kraće od 6 mjeseci, predložio poreski odbitak za prihode iz radnog odnosa, odnosno platne liste, ako je zapošljavao radnike, i na dan podnošenja zahteva za boravak i rad nema neplaćenih poreskih obaveza.

* U slučaju poslodavaca, koji su registrovani manje od 6 mjeseci, uslov za rad iz gore navedenih alineja smatra se ispunjen, ako je poslodavac pre podnošenja zahteva za boravak i rad obavio investiciju u iznosu najmanje 50.000 eura u delatnost u okviru koje će stranac obavljati rad.

 1. Prijava kratkoročnog rada stranog zastupnika
  U slučaju da strani zastupnici nemaju nameru raditi i obavljati poslove zastupnika u Sloveniji duže od 90 dana u kalendarskoj godini, im slovenački Zakon o radu i zapošljavanju stranaca omogućava brzo i jednostavno rešenje bez uslova, to je prijava kratkoročnog rada stranih zastupnika.
 1. Zapošljavanje stranog radnika u slovensko preduzeće
  Preduzeća koja žele zaposliti stranca iz zemalja izvan EU na određeno radno mesto, mogu to obaviti sa procesom zapošljavanja sa kontrolom tržišta rada. Preduzećima savetujemo u procesu, u njihovo ime pripremimo konkurs, obavimo razgovore sa potencialnim kandidatima, pripremimo svu potrebnu dokumentaciju i vodimo proces dobijanja dozvole za rad i boravak. Slovenački poslodavac, koji želi na određeno radno mesto zapošljavati bosanske državljane mora ispunjavati iste uslove kao za dobijanje dozvole za boravak i rad stranog zastupnika a uz to još dodatan uslov i ta je dokazati da u evidenci besposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije nema adekvatnih besposlenih osoba.
 1. Rad i zapošljavanje stranaca sa visokoškolskim obrazovanjem
  Izuzetak je zapošljavanje stranaca iz zemalja izvan EU sa viskom stručnom spremom – preduzeću koje želi zaposliti stranca sa viskoškolskim obrazovanjem nije potrebno dokazati da aktivno posluje i takođe mu nije potrebno obaviti investicije u vrednosti 50.000 eura. Poslodavac mora samo dobiti odgovor Zavoda za zapošljavanje RS, da u evidenci besposlenih osoba nema adekvatnih besposlenih osoba.
 1. Plava karta EU

Ako slovenački poslodavac želi zaposliti stranca sa visokoškolskim obrazovanjem i za njega dobiti plavu kartu EU za rad i boravak, nije mu potrebno dokazati da aktivno posluje i takođe mu nije potrebno obaviti investicije u vrijednosti 50.000 eura, ali mora ispunjavati sledeće uslove:

 • dokazati da u evidenciji besposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije nema adekvatnih besposlenih osoba,
 • sa strancem potpisati ugovor o radu na najmanje godinu dana, a sa kojom strancu obezbedi platu u višini 1,5 prosečnu bruto platu u Republici Sloveniji, koja se izračuna na osnovi prosečne mesečne bruto plate u Republici Sloveniji, poslednji put objavljenoj u Službenom glasniku Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije).

*Strancu sa plavom kartom EU nije potrebno ispuniti uslov jedne godine legalnog boravka u Republici Sloveniji, da bi ostvario pravo na spajanje porodice, sa procesom spajanja porodice može početi odmah nakon dobijanja svojeg boravka.

U preduzećima gde se zapošljava strance sa kontrolom tržišta rada (zapošljavanje stranog radnika na određeno radno mesto, zapošljavanje kadra sa visokoškolskim obrazovanjem, plava karta EU), mora status zastupnika biti sređen.

Nudimo vam kompletnu podršku u procesu zapošljavanja i izvođenja radova i usluga na teritoriji Republike Slovenije.

Za dodatne informacije i pitanja pišite na e-mail data@data.si, nazovite na telefonski broj +386 1 6006 274 ili Viber +386 64 173 023.

Besplatno se posavetujte sa nama.

Telefon: +386 1 6006 274
Viber: +386 64 173 023
data@data.si

Imate pitanje za nas?

POŠALJITE NAM PORUKU.