Vlasnik i zastupnik firme u Sloveniji – najčešća pitanja

Vlasnik i zastupnik firme u Sloveniji

Zanima vas da li možete biti vlasnik i zastupnik firme u Sloveniji ako niste državljanin neke od država članica EU?

Da li možete biti vlasnik firme u Sloveniji ako niste državljanin EU?

Vlasnik preduzeća, tačnije društva sa ograničenom odgovornošću u Sloveniji, možete biti bez ikakvih ograničenja. Uslovi su isti za državljane zemalja članica EU kao i za državljane zemalja nečlanica EU. Vlasnik preduzeća mora za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću deponovati kapital u minimalnom iznosu od 7.500 evra. Novac možete nakon registracije preduzeća koristiti u svrhe poslovanja (troškovi, plate, investicija,..).

Prednost vlasništva d.o.o. je da je imovina vlasnika, kao i odgovornost vlasnika, odvojena od imovine i obaveza d.o.o. To znači da društvo sa ograničenom odgovornošću ima sopstvenu imovinu kojom odgovara za svoje obaveze.

Ako niste rezident Slovenije potrebno je prvo u svrhe otvaranja firme dobiti slovenački poreski broj. U Dati možemo za sve buduće vlasnike dobiti broj na osnovu vašeg ovlašćenja.

Da li možete biti vlasnik i zastupnik firme u Sloveniji ako niste državljanin EU?

U Sloveniji možete biti ujedno i vlasnik i zastupnik firme bez obzira na to koje ste države državljanin. Drugim rečima, nije potrebno da ste državljanin neke od država članica EU, da bi mogli biti zastupnik firme u Sloveniji. Ako ste već zaposleni u drugoj zemlji i ne želite da se zaposlite u slovenačko preduzeće, niste u obavezi da se zapošljavate. Naime, ako ne planirate da se zadržavate u Sloveniji duže od tri meseca u kalendarskoj godini, možete se imenovati zastupnikom firme. Za vreme obavljanja poslova direktora, možete izvršiti prijavu kratkotrajnog rada stranog zastupnika. Ova prijava moguća je do tri meseca u kalendarskoj godini.

Za otvaranje firme tipa d.o.o. stranim zastupnicima je potreban slovenački poreski broj.

Vlasnik i zastupnik firme – šta je potrebno od dokumenata za otvaranje?

Vlasnik i zastupnik moraju pre registracije firme imati slovenačke poreske brojeve. Za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strano fizičko lice koje je vlasnik i/ili zastupnik potrebna je kopija pasoša i informacija o adresi stalnog boravka. Nakon dobijanja slovenačkog poreskog broja, možete za firmu izvršiti i postupak rezervacije imena firme. Uz to ne zaboravite, da mora vaša firma obavezno imati sedište i poslovnu adresu. Na registraciji  morate priložiti overenu izjavu vlasnika prostora poslovne adrese vaše firme. Sam postupak registracije preduzeća na našoj tački VEM/SPOT je besplatan.

Savetnik u DATI će zajedno sa vama sprovesti postupak registracije i ispuniti sve dokumente. U samom postupku otvaranja firme (d.o.o.) moraju biti lično prisutni svi vlasnici i zastupnik buduće firme.

DATA vam može pomoći prilikom registracije firme, jer smo ovlašćeni od strane vlade da registrujemo kompanije, a naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje registracija firme u Sloveniji ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *