Vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji odgovara na najčešća pitanja stranaca, koji se odlučuju da otvore preduzeće i prošire svoje poslovanje.

Kratak vodič kroz oblike firme

Da li da otvorite društvo sa ograničenom odgovornošću, ćerku firmu ili filijalu?

Najčešći oblik koji stranci otvaraju je društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Svaki stranac može u Sloveniji otvoriti d.o.o.. Za otvaranje firme tipa d.o.o. zahteva se osnivački kapital u minimalnom iznosu od 7.500 eur. Kapital nakon registracije d.o.o. možete koristiti za poslovanje vaše firme.

Međutim, ako već imate firmu i želite proširiti svoje poslovanje u Evropskoj uniji možete otvoriti ćerku firmu ili filijalu. Vlasnik ćerke firme je vaša matična firma, znači pravno lice je osnivač. Za registraciju ćerke firme takođe se zahteva minimalni osnivački kapital u iznosu 7.500 eur. Ako planirate obavljati istu delatnost u Sloveniji sa kojom se bavi i vaša matična firma, možete otvoriti filijalu. Filijala je vrsta poslovne jedinice vaše matične firme i nije pravni oblik kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Iz tog razloga možete registrovati samo delatnosti koje su registrovane u matičnoj firmi. Za otvaranje filijale nije vam potreban početni kapital, a za poslovanje odgovara matična firma.

->> Za sva pitanja i informacije dostupni smo na e-mailu data@data.si, tel. broju 00 386 1 6001 542 ili Viber-u 00 386 30 640 995.

Kratak vodič kroz dokumentaciju za d.o.o.

Za otvaranje firme tipa d.o.o. stranim preduzetnicima je potreban slovenački poreski broj. Ukoliko otvarate ćerku firmu biće potrebno dobiti slovenački poreski broj i za matično preduzeće.

Za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strano fizičko lice koje je vlasnik i/ili zastupnik potrebna je kopija pasoša i informacija o adresi stalnog boravka. Za dobijanje slovenačkog poreskog broja za matično preduzeće, zastupnik preduzeća mora takođe dobiti slovenački poreski broj. Nakon dobijanja slovenačkog poreskog broja, možete za firmu izvršiti i postupak rezervacije imena firme. Uz to ne zaboravite, da mora vaša firma obavezno imati sedište i poslovnu adresu. Na registraciji  morate priložiti overenu izjavu vlasnika prostora poslovne adrese vaše firme. Sam postupak registracije preduzeća na tački VEM/SPOT je besplatan.

Savetnik u DATI će zajedno sa vama sprovesti postupak registracije i ispuniti sve dokumente. U samom postupku otvaranja firme (d.o.o.) moraju biti prisutni svi osnivači i zastupnici buduće firme. Ako otvarate ćerku firmu, potrebno je prisustvo i zastupnika matične firme. Uz postupak moraju svi imati pripremljen slovenački poreski broj i podatke buduće firme (naziv i poslovna adresa, delatnosti, informacije i dokumente budućih osnivača i/ili zastupnika). Na osnovu svih navedenih informacija i dokumenata savetnik na tački VEM pripremi osnivački akt gde je potrebno navesti iznos osnovnog kapitala preduzeća (d.o.o.).

Kratak vodič kroz dokumentaciju za ćerku firmu

Za registraciju ćerke firme su vam potrebni slovenački poreski brojevi za matično preduzeće i sve zastupnike matičnog preduzeća, kao i za zastupnika ćerke firme u Sloveniji. Osim toga, potrebni su vam i izvod iz poslovnog registra matičnog preduzeća, overen i preveden od strane sudskog tumača, kapital od 7.500 €, poslovna adresa, važeći pasoši svih zastupnika matičnog preduzeća i budućeg slovenačkog preduzeća. Svi zastupnici matičnog preduzeća i zastupnik ćerke firme moraju biti prisutni na registraciji.

Kratak vodič kroz dokumentaciju za filijalu

Osnovni dokumenti koji su vam potrebni su slovenački poreski brojevi za matičnu firmu i sve zastupnike matičnog preduzeća, kao i za zastupnika slovenačke firme, izvod iz poslovnog registra matične firme, overen i preveden, poslovna adresa, važeći pasoši svih zastupnika matičnog preduzeća i buduće slovenačke firme, finansijski izveštaj matičnog preduzeća za prethodnu poslovnu godinu, overen i preveden na slovenački. Osim toga, još su vam potrebni akt o osnivanju matičnog preduzeća, overen i preveden, odluka o osnivanju podružnice i imenovanju zastupnika podružnice. Registracija filijale vrši se kod notara. Da bi otvorili podružnicu u Sloveniji nije potrebno vaše prisustvo u procesu osnivanja. DATA vam može registrovati filijalu na osnovu vašeg ovlašćenja.

DATA vam može pomoći prilikom registracije preduzeća, jer smo ovlašćeni smo od strane vlade da registrujemo kompanije, a naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam može ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje da u Sloveniji osnujete firmu ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *


Nazovite nas na Viber