Potraživanja preduzeća u Sloveniji/EU i zastarelost

Potraživanja preduzeća u SlovenijiEU - kada zastarevaju

Potraživanja preduzeća su danas ključni faktor poslovanja kompanija 

Potraživanja preduzeća su pravni pojam, koji ukazuju na pravo poverioca da zahteva od dužnika ili od jemca da se njegove obaveze ispune, odnosno da se dug vrati. Nastaju usled različite dinamike u poslovno-pravnom procesu. Retke su transakcije kod kojih se narudžba ispunjava istovremeno, a faktura plaća. Danas je u poslovnom svetu više tih kompanija koje posluju sa odloženim plaćanjem. Rokovi plaćanja za kompanije veoma su različiti. Iznose 30, 60, 90 ili čak i više dana. Ako vas zanima otvaranje firme u Sloveniji, pročirajte naš kratak vodič za otvaranje kompanije. Otvaranje firme u Sloveniji je dobra poslovna prilika, Slovenija je naime izredno ekonomsko stabilna, prosečna bruto plata u Sloveniji se je u ovoj godini povećala.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Potraživanja firme: šta uključuju operativna potraživanja?

Operativna potraživanja preduzeća uključuju potraživanja prema kupcima i ostalim učesnicima u poslovnih procesa. U poslovnim knjigama potraživanja od kupaca evidentiramo odvojeno; domaća i strana. Ostala operativna potraživanja uključuju ona prema državi, zaposlenima i dobavljačima u slučaju avansa (ona za data avansa nisu prikazana u bilansnim potraživanjima, predujmovi za materijalna osnovna sredstva iskazuju se u materijalnim osnovnim sredstvima, a predujmovi za zalihe su prikazani u zalihe). Dana zajmovi oni ne pripadaju potraživanjima, već finansijskim ulaganjima, dok se oni koji proizilaze iz odobrenih kredita i koji se odnose na finansijske prihode evidentiraju pod poslovnim potraživanjima.

Vinjeta u Sloveniji

Kada potraživanja preduzeća zastarevaju?

Rok zastare je inače pet godina, ako zakonom nije drugačije određeno ( Zakonik o obligacionim odnosima). Potraživanja između gospodarskih subjekta zastarevaju, ističu za tri godine. Zato moraju preduzetniki paziti da još na vreme zatraže naplatu za potraživanja. 

Kako preduzeća treba da pristupe potraživanju?

Kompanija treba prvo da pozove dužnika da plati zaostala potraživanja. Ako se, uprkos pozivima za plaćanje, otvorene stavke ne vrate, poslovni bonton nalaže da se podsetnik dužniku pošalje pre izvršenja. Nakon što poverilac podnese zahtev za izvršenje, započinje pravni postupak za vraćanje.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 30 640 995 (VIBER/WHATZAPP)

Šta ako ne želite da se bavite potraživanjem?

Preduzetnici koji ne žele da troše vreme na potraživanje preduzeća i žele da svoja potraživanja što pre pretvore u prihod ili poboljšaju svoju likvidnost, mogu se odlučiti za prodaju potraživanja. Ako odlučite da prodate nepodmirena potraživanja, na raspolaganju vam je faktoring. Faktor neizmirenih potraživanja otkupljuje se i odmah finansira, a na taj način kompanija dobija likvidna sredstva i rešava se posla upravljajući potraživanjima. Ako želite da prodate sa zakašnjenjem, preduzetnici mogu da biraju između mnogih kompanija koje ih otkupljuju. Kada potpišete kupoprodajni ugovor sa sticaocima, takođe ćete morati da pošaljete obaveštenje o ustupanju svom dužniku. Više informacija o poslovanju u Sloveniji ažurno objavljajamo i na našom Facebooku. Ako vas  zanima više detaljnih informacija o otvaranju kompanije u Sloveniji, možete se prijaviti i na naše besplatne webinare o poslovni migraciji u Sloveniju.

PDV broj kompanije u Sloveniji

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *