Tag - prosečna bruto zarada

Potraživanja preduzeća u SlovenijiEU - kada zastarevaju

Potraživanja preduzeća u Sloveniji/EU i zastarelost

Potraživanja preduzeća su danas ključni faktor poslovanja kompanija  Potraživanja preduzeća su pravni pojam, koji ukazuju na pravo poverioca da zahteva od dužnika ili od jemca da se njegove obaveze ispune, odnosno da se dug vrati. Nastaju usled različite dinamike u poslovno-pravnom procesu. Retke su transakcije kod kojih se narudžba ispunjava istovremeno, a faktura plaća. Danas je u poslovnom svetu više [...]

Detaljnije ...