Tag - biznis u Sloveniji

Troškovi zarade zaposlenog u preduzeću u Sloveniji!

Troškovi zarade zaposlenog u preduzeću u Sloveniji/EU!

Troškovi zarade zaposlenog nisu zanemarljivi Troškovi zarade za zaposlenog uključuju iznos koji treba poslodavac isplatiti radniku, uključujući sve beneficije i doprinose u Sloveniji. Doprinosi i beneficije su propisani zakonom, zbog toga je to fiksni trošak zarade. Taj zavisi od bruto zarade utvrđene ugovorom o radu i od pripadajućih dodataka. Prosečna bruto plata u Sloveniji se je u ovoj godini [...]

Detaljnije ...
Otvaranje firme u SlovenijiEU i zapošljavanje stranaca! (2)

Otvaranje firme u Sloveniji/EU i zapošljavanje stranaca!

Otvaranje firme u Sloveniji/EU Otvaranje firme u Sloveniji/EU je idealna prilika, da pokrenete svoj posao ili proširite svoje poslovanje. Stranci, državljani država koje nisu članice Europske zajednice i nemaju najmanje 1 godinu boravka u Republici Sloveniji mogu otvoriti firmu u Sloveniji (društvo s ograničenom odgovornošću ili podružnicu) ako već imaju firmu u svojoj državi i žele širiti poslovanje. Kalkulator za obračun [...]

Detaljnije ...
Plaćeni odmor u Sloveniji-upoređivanje prava sa EU državama

Plaćeni odmor u Sloveniji-upoređivanje prava sa EU državama

Plaćeni odmor u Sloveniji – upoređivanje prava sa susednim zemljama EU Plaćeni odmor u Sloveniji znači da u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u minimalnom trajanju, utvrđenom važećim propisima. Na nivou Evropske unije (EU) usvojeno je zajedničko pravilo da plaćeno odsustvo ne može trajati manje od 4 nedelje u datoj kalendarskoj godini. Međutim, mnoge [...]

Detaljnije ...
Porez na dohodak u SlovenijiEU za dohodak iz inostranstva

Porez na dohodak u Sloveniji/EU za dohodak iz inostranstva

Porez na dohodak u Sloveniji/EU – svi slovenački porezni rezidenti ga moraju platiti Porez na dohodak u Sloveniji/EU vrlo je važna informacija za sve preduzetnike koje otvaraju kompaniju u Sloveniji. Kada poslujete u Evropi, važno je znati kako funkcioniše poreski sistem. Za prihod koji zaradite u Sloveniji morate da platite porez na dohodak u Sloveniji. Ali morate da ga platite [...]

Detaljnije ...
Firma u SlovenijiEU - razlike izmeđju d.o.o. i podružnice

Firma u Sloveniji/EU – razlike izmeđju d.o.o. i podružnice

Firma u Sloveniji/EU Firma u Sloveniji vrlo je često u interesu preduzetnika, koji želu zapokrenuti poslovanje u Sloveniji. Jedan između razloga zašto odabrati Sloveniju je pogotovo činjenica, da se je prosečna bruto zarada u Sloveniji u ovoj godini povećala. Dodatan razlog za poslovanje u Sloveniji je isto mogučnost, da slovenačka firma izvodi radove u EU. Radniki slovenačke kompanije se mogu [...]

Detaljnije ...
Besplatne online prezentacije-otvaranje firme u Sloveniji!

Besplatne online prezentacije-otvaranje firme u Sloveniji!

Besplatne online prezentacije o otvaranju kompanije u Sloveniji imajo još mesta. Ne oklevajte i saznajte više informacija o poslovni migraciji u Sloveniju. Prijavite se sada! PAŽNJA: BESPLATNE ONLINE PREZENTACIJE  Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji. DATA je ovlaštena od strane [...]

Detaljnije ...
Firma za transport u SlovenijiEU-korak po korak

Firma za transport u Sloveniji/EU-korak po korak

Firma za transport u Sloveniji/EU Firma za transport u Sloveniji jedna je između najčešćih aktivnosti preduzetnika koji u Sloveniji otvaraju kompanije. Sa slovenačkom firmom koja se bavi transportom možete raditi isto unutar EU. Za firme koje prevoze robu, putnike i za taksije potrebna je i licenca za transport. Transportna licenca sada se može dobiti pod malo promijenjenim uslovima. Pročitajte ovi [...]

Detaljnije ...
Prevoz na posao u Sloveniji-kolika je visina naknade

Prevoz na posao u Sloveniji-kolika je visina naknade?

Prevoz na posao – manji iznos Prevoz na posao i naknada ovih troškova je zakonsko pravo radnika. Samo je visina naknade troškova regulisana Uredbom o poreskom tretmanu naknada troškova i ostalih prihoda iz radnog odnosa. Ovo je promenjeno prošle nedelje i važi od 1. jula. Međutim, promene utiču na prihode radnika koji primaju plaćenu kilometražu za prevoz na posao. Iznos [...]

Detaljnije ...
Istek ugovora o radu na određeno vreme u Sloveniji/EU!

Istek ugovora o radu na određeno vreme u Sloveniji/EU!

Istek ugovora o radu na određeno vreme – kada ugovor ističe? Istek ugovora o radu na određeno vreme je uobičajena posledica prilikom zaključenja ugovor o radu na određeno vreme. Koje su dužnosti poslodavca kada zaposleniku ističe radni odnos? Na šta treba da obrati pažnju i kako treba da deluje? Poslodavci u Sloveniji koji otvaraju firme sve više zapošljavaju i [...]

Detaljnije ...
Upis u registar u SlovenijiEU i e-adresa firme!

Upis u registar u Sloveniji/EU i e-adresa firme!

Upis u registar u Sloveniji kod AJPES i obaveza svim kompanijama da unesu adresu e-pošte Upis u  registar u Sloveniji (AJPES) je obavezan za sve poslovne subjekte na teritoriji Republike Slovenije. Usvajanjem izmenjenog Zakona o privrednim društvima ove godine nameće se obaveza svim postojećim preduzećima da to regulišu do 24. februara 2022. godine upis elektronske adrese u registar. Ako vas [...]

Detaljnije ...