Tag - Vlasnik firme u Sloveniji

Vlasnik kompanije u SlovenijiEU - najčešća pitanja

Vlasnik kompanije u Sloveniji/EU – saznajte više

Vlasnik kompanije u Sloveniji – šta ako niste državljanin EU? Vlasnik  kompanije u Sloveniji, možete biti bez ikakvih ograničenja. Uslovi su isti tako za državljane EU kao i za državljane zemalja nečlanica EU. Vlasnik preduzeća za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću depononuje temeljni kapital u minimalnom iznosu od 7.500 evra. Novac možete nakon registracije preduzeća koristiti u svrhe poslovanja. Postoji mogućnost, [...]

Detaljnije ...
Vlasnik firme

Vlasnik firme – da li dobija dozvolu za boravak i rad?

Ako ste razmišljali o otvaranju firme u Sloveniji, verovatno razmišljate i o odgovornostima i mogućnostima vlasnika firme. U ovom članku pišemo ko može biti vlasnik firme, koje su odgovornosti i koje su mogućnosti vlasnika za dobijanje dozvole za boravak i rad. Vlasnik firme – šta je d.o.o.? D.O.O. je društvo sa ograničenom odgovornošću. D.O.O. mora u Sloveniji imati najmanje jednog vlasnika [...]

Detaljnije ...