Vlasnik kompanije u Sloveniji/EU – saznajte više

Vlasnik kompanije u SlovenijiEU - najčešća pitanja

Vlasnik kompanije u Sloveniji – šta ako niste državljanin EU?

Vlasnik  kompanijeSloveniji, možete biti bez ikakvih ograničenja. Uslovi su isti tako za državljane EU kao i za državljane zemalja nečlanica EU. Vlasnik preduzeća za otvaranje društva sa ograničenom odgovornošću depononuje temeljni kapital u minimalnom iznosu od 7.500 evra. Novac možete nakon registracije preduzeća koristiti u svrhe poslovanja. Postoji mogućnost, da temeljni kapital uložite i u obliku materialnih sredstava. U slučaju, da ima kompanija više vlastnika, se može iznos osnovnog kapitala podeliti između osnivača.

Prednost vlasništva d.o.o. je da je imovina vlasnika, kao i odgovornost vlasnika, odvojena od imovine i obaveza d.o.o. To znači da društvo sa ograničenom odgovornošću ima sopstvenu imovinu kojom odgovara za svoje obaveze. Kod s.p. na primer je drugačije, jer trgovac pojedinac odgovara svim svojom imovinom za poslovanje kompanije.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Ako niste rezident Slovenije potrebno je prvo u svrhe otvaranja firme dobiti slovenački poreski broj. U Dati možemo za sve buduće vlasnike dobiti broj na osnovu vašeg ovlašćenja.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Da li možete biti odjednom vlasnik i zastupnik firme u Sloveniji ako niste državljanin EU?

U Sloveniji možete biti tako vlasnik kompanije kao i i zastupnik firme bez obzira na to da nemate EU pasuša. To znači, nije potrebno da ste državljanin neke od država članica EU, da bi mogli biti zastupnik firme u Sloveniji. U slučaju, da ste već zaposleni u drugoj zemlji i ne želite da se zaposlite u slovenačko preduzeće, niste u obavezi da se zapošljavate. Naime, ako ne planirate da se zadržavate u Sloveniji duže od tri meseca u kalendarskoj godini, možete se imenovati zastupnikom firme. Za zapošljenje stranog građana na mesto direktora, potrebna je dozvola za boravak i rad. Jedan između načina da se dobije dozvola je zapošljenje minimalno jedne osobe sa EU pasušom na puno radno vreme za 6 meseci. Prosečna bruto zarada u Sloveniji  za zaposlene se je u ovoj godini povećala.

PDV broj kompanije u Sloveniji

Zastupnik preduzeća može biti punoletno lice koje u postupku registracije preduzeća (d.o.o.) ili postupka naknadne registracije zastupnika u preduzeću potpiše izjavu predstavnika u kojoj se navodi:

1. da pristane na njegovo imenovanje u ovu kancelariju i

2. da ne postoje prepreke za njegovo imenovanje prema drugom stavu člana 255 Zakona o privrednim društvima-1

Sud za registraciju proverava istinitost izjave po službenoj dužnosti uvidom u kaznene evidencije Ministarstva pravde.

Prema Zakonu o privrednim društvima (ZGD-1), zastupnik preduzeća je menadžer (direktor) preduzeća, koji na sopstvenu odgovornost upravlja poslovanjem preduzeća i zastupa ga. Može donositi sve odluke u okviru poslovanja kompanije i odluke o zaključivanju transakcija sa trećim licima. Preduzeće može imati  više od jednog zastupnika.

Samostalni poduzetnik i paušalno oporezivanje u Sloveniji

Potrebna dokumentacija vlasnika preduzeća za otvaranje kompanije u Sloveniji

Vlasnik i zastupnik kompanije u Sloveniji mora pre registracije firme dobiti slovenačke poreske brojeve. Za dobijanje slovenačkog poreskog broja za strano fizičko lice koje je vlasnik i/ili zastupnik potrebna je kopija pasoša i informacija o adresi stalnog boravka. Nakon dobijanja slovenačkog poreskog broja, možete za firmu izvršiti i postupak rezervacije imena firme. Uz to ne zaboravite, da mora vaša firma imati sedište i poslovnu adresu. Sledečo možete da imate i ovdje kod nas putem usluga virtualne kancelarije. Za više novosti o postupku registracije kompanije pratite i naš Facebook. Takođe možete da se prijavite i na naše besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniju.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *