Poslovna adresa kompanije u Sloveniji/EU

Poslovna adresa preduzeća u SlovenijiEU

Poslovna adresa kompanije u Sloveniji/EU

Poslovna adresa kompanije u Sloveniji

Poslovna adresa kompanije u Sloveniji i sedište kompanije potrebna je za svaku kompaniju koja se registruje u Sloveniji. U tom članku objašnjavamo vama šta je poslovna adresa i šta je sedište kompanije. Pročitajte i saznajte više, da biste imali sve potrebne informacije koje su vama potrebne u toku otvaranja kompanije u Sloveniji.

Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Poslovna adresa kompanije u Sloveniji i sedište kompanije

Zakon o privrednim društvima (ZGD-1) određuje da je poslovno sedište kompanije grad, gde će kompanija obavljati svoju poslovnu delatnost. Takođe, može biti mesto gde posluje vodstvo kompanije. Ovo znači, da poslovno sedište kompanije može biti Ljubljana, Maribor itd. Sedište nije stvarna poslovna adresa kompanije u tom gradu. Sedište je grad gdje se nalazi preduzeće, a poslovna adresa preduzeća je ulica i kućni broj gdje se nalazi preduzeće.

ZA VIŠE INFORMACIJA O OTVARANJU KOMPANIJE  KONTAKTIRAJTE NAS NA +386 64 173 023 (VIBER/WHATZAPP)

Poslovna adresa i suglasnost vlastnika

U slučaju da želite koristiti poslovnu adresu preduzeća na adresi prebivališta a niste jedini vlasnik objekta mora vam vlasnik objekta potpisati suglasnost i ovjeriti je kod javnog bilježnika ili na upravnoj jedinici. Bez suglasnoti vlasnika objekta slijedi izbris preduzeća iz sudskog registra. Odobrenje vlasnika nekretnine za poslovanje preduzeća na adresi gdje se nekretnina nalazi zahtijeva se od izmjene Zakona o privrednim društvima (ZGD-1H) koji je stupio na snagu 9.10.2013. Prije tog datuma takva dozvola u postupku nije bila potrebna.

Dnevnica u Sloveniji/EU

Kada vam ovjerena izjava vlasnika objekta nije potrebna?

Ovjerena izjavla vlastnika vama nije potrebna u slučaju, da je preduzetnik vlasnik objekta, obzirom da može biti overena na našoj VEM tački prilikom registracije preduzeća. Takođe overa nije potrebna, ukoliko je vlasnik prisutan prilikom registracije kompanije na našoj VEM tački. Svoju poslovnu adresu možete imate i kod nas. DATA d.o.o. nudi vam poslovnu adresu putem usluga virtualne kancelarije. Dodatno vam možemo pomoći isto oko pravnih i računovodskih usluga. Za više informacija pratite naš Facebook. Takođe možete i da se prijavite na naše besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniju.

Putni nalog u Sloveniji i kako ga popuniti

Možete li koristiti stan u zgradi za poslovnu adresu kompanije?

Poslovna adresa može se registrovati u poslovnoj zgradi. Osim toga, takođe može izabrati da registruje preduzeće u stanu ili kući. Svaki preduzetnik, koji izvodi delatnost, koja nije bučna ili delatnost koja ne zahteva poseban poslovni prostor, može registrovati kompaniju u stanu ili kući.

 

Share this post