Djelatnosti kompanije u Sloveniji/EU!

Djelatnosti kompanije u SlovenijiEU!

Djelatnosti kompanije u Sloveniji/EU!

Djelatnosti kompanije u Sloveniji/EU često su pitanje poduzetnika koji otvaraju kompaniju u Sloveniji. Zanima vas, koje djelatnosti možete registrirati, koliko djelatnosti i koje se najčešče registrujejo. U ovom članku vam odgovaramo na najčešća pitanja u vezi poslovnih aktivnosti u Sloveniji.

Da li planirate otvoriti svoju firmu u Sloveniji?

Prijavite se na naš besplatni webinar za otvaranje firme u Sloveniji ovde:

Prijava na webinar

 

Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email [email protected]

Ukoliko želite da registrujete firmu u Sloveniji, DATA vam može pomoći i odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi šta vam je potrebno za otvaranje firme u Sloveniji.  Naši savetnici vam mogu ponuditi potpunu podršku i registrovati d.o.o. u našim prostorijama. Naše knjigovođe takođe vam mogu ponuditi knjigovodstvene, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Naši stručnjaki za migraciju mogu vam pomoći oko dobijanja dozvole za stalni boravak u Sloveniji. Takođe vam mogu savetovati oko procesa dozvola i spajanja porodice.  Data ima 45 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

 

Djelatnosti firme – koliko djelatnosti možete registrovati?

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, d.o.o. ima primarnu djelatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom. Osim toga, dodatno kompanija može obavljati i sve druge poslovne aktivnosti koje su određene u  osnivačkom aktu firme.

Prvi akt koji društvo donosi prilikom osnivanja jeste osnivački akt. Njime se d.o.o. osniva, i tom prilikom definišu se – ime, pravna forma, sedište, osnivači i djelatnosti kompanije. U osnivačkom aktu obavezno se određuje primarna delatnost – od koje se očekuje da se donese najviše zarade. Pored nje, u osnivačkom aktu navedene su i sve druge poslovne aktivnosti kojima će se d.o.o. baviti. D.o.o. može da obavlja sve djelatnosti određene u aktu pod uslovom da ispunjava uslove za obavljanje istih, ukoliko uslovi postoje.

Djelatnost firme može se promeniti tokom poslovanja.  Ukoliko neka od sporednih poslovnih aktivnosti vremenom postane dominantna, društvo treba da izvrši izmenu osnivačkog akta.

Djelatnosti kompanije – koje su regulisane?

Određene poslovne aktivnosti su regulisane u Sloveniji. Ove djelatnosti su na primer obavljanje transporta, prodaja lekova i hrane, bavljenje turizmom, izdavanje nekretnina isl. Preduzetnik može obavljati regulisane delatnosti samo ako firma ispunjava određene uslove propisane zakonom ili drugim propisima. Regulisane poslovne aktivnosti možete registrovati u okviru svojih već postojećih aktivnosti u bilo kom trenutku. Važno je da firma ne obavlja regulisane delatnosti i izdaje račune klijentima sve dok ne ispunjava uslove koje određene regulisane aktivnosti zahtevaju.

Regulisane aktivnosti obično zahtevaju određeni nivo ili vrstu obrazovanja. Takođe mogu zahtevati posebne dozvole ili upis u registar nadležnih institucija. U nekim slučajevima, zahteva se poseban prostor za obavljanje delatnosti (transport, turistička kompanija) ili odgovarajuća oprema za ispunjavanje uslova.

Djelatnosti firme –  najčešće poslovne aktivnosti u Sloveniji

Najčešće registrovane djelatnosti u Sloveniji su transportna djelatnost, građevinarstvo, uvoz/izvoz, prodaja i posredništvo. Odmah iza ovih poslovnih aktivnosti su IT usluge, ugostiteljstvo, iznajmljivanje nekretnina i online prodaja.

Otvarate firmu u Sloveniji/EU?

Obratite se DATA d.o.o. za konsultacije i podršku pri registraciji kompanije u Sloveniji! Kontaktirajte nas ako vas zanima porez na imovinu u Sloveniji/EU. Ne propustite jedinstvenu priliku da saznate više o registraciji firme u Sloveniji i drugim vrstama kompanija koje možete da registrujete. DATA vam može pružiti punu podršku u konsultacijama i registraciji kompanije.

Planirate da otvorite firmu u Sloveniji? Nazovite naše stručnjake na broj +386 1 6006 274 (fiksni telefon) ili +386 64173023 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na email [email protected] Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

 

 

Share this post