Izbor imena firme u Sloveniji

Izbor imena firme

Izbor imena firme u Sloveniji

Izmjena Zakona o privrednim društvima (ZGD-1) 8.8.2015 donela je dugo očekivane promjene u upotrebi jezika i slova u imenu firme u Sloveniji. Budući preduzetnici često su razbijali glave kako da izaberu ime firme koja će zadovoljiti sve zakonske zahtjeve i neće previše ličiti imenu več registrovane firme u Sloveniji i istovremeno biti prepoznavni na stranim tržištima.

S promjenom zakona može naziv firme sadržavati strane riječi i strana slova a na slovenskom jeziku mora biti sastavni deo naziva koji određuje aktivnost firme i oznaku (društvo sa ograničenom odgovornošću, samostalni preduzetnik,…). Dodatni sastojci naziva firme možeju po novom sadržavati slova strane abecede: X, Y, W, Q. Preduzetnici mogu sada s svojom firmom lakše ući na strana tržišta jer može ime firme biti na jeziku tržišta na koje ciljaju.

S izmjenom zakona ZGD-1 također više nije potrebna saglasnost Vlade Republike Slovenije ako naziv firme sadržava domenu koje sufiks domene je »si«.

Također postoje određena ograničenja u izboru imena firme u Sloveniji:

  • ime ne sme sadržavati imena i simbola stranih država ili međunarodnih organizacija
  • riječ Slovenija i skraćenice riječi Slovenija, zastavu i grb Slovenije možete upisati u ime firme samo uz odobrenje Vlade Republike Slovenije (s izuzetkom domene koja ima sufiks domene » si«)
  • dozvola Vlade Republike Slovenije odnosno nadležnog organa lokalne samouprave je također neophodna ako želite u nazivu firme koristiti rijeći koje karakteriziraju državu ili samouopravne lokalne zajednice.
  • ime i prezime ili pseudonim istorijskem ili druge poznate osobe dozvoljeno je koristiti u imenu firme samo s odobrenjem rodbine i Ministarstva javne uprave ako je osoba mrtva.
  • ime firme ne sme sadržavati riječi i znakove koji su u suprotnosti s zakonom ili moralom, sadržavaju zaštitne marke ili imitiraju službene oznake.

Odlučite se za rezervaciju imena firme na našoj VEM tački i zajedno s našim konsultantima odaberite ime firme koje će biti u skladu sa novim zakonom, atraktivno i prepoznatljivo za vaše klijente i poslovne partnere. Pošaljite nam upit na e-mail data@data.si, nazovite nas na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *