Razlika između poslovne jedinice i podružnice u Sloveniji

Razlika između poslovne jedinice i podružnice u Sloveniji

Razlika između poslovne jedinice i podružnice u Sloveniji

Koje su razlike između poslovne jedinice i podružnice u Sloveniji?

Podružnica se u Sloveniji upisuje u sudski registar i o upisu odlučuje sud, međutim poslovna jedinica se upisuje u poslovni registar kojeg vodi AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Poslovna jedinica je dio preduzeća i obavlja istu ili drugačiju djelatnost od matičnog preduzeća na istoj ili drugoj adresi. Poslovna jedinica ne može samostalno obavljati poslove.

Podružnicu može osnovati domaće ili strano pravno lice. Osnivačkog kapitala nema. Podružnica nije pravno lice ali smije obavljati sve poslove koje obavlja matično preduzeće. Domaće pravno lice može upis podružnice obaviti na tački VEM, a strano pravno lice mora upis podružnice obaviti kod notara.

Sa podružnicom najčešće obavljaju profitnu djelatnost u Sloveniji strana pravna lica. Podružnica djeluje u ime i za račun stranog preduzeća. Za sve obaveze koje nastaju sa poslovanjem podružnice odgovara matično preduzeće sa svim svojim sredstvima.

Poslovna jedinica u Republiki Sloveniji nema službenog statusa, naziva i zastupnika. Bez obzira na to, poslovnu jedinicu je potrebno upisati u poslovni registar AJPES. Međutim ako se odlučite da poslovnoj jedinici podijelite službeni status, morate donijeti odluku o osnivanju podružnice, predložiti sudu upis podružnice u sudski registar i sačekati na riješenje suda.

Za donošenje odluke o odgovarajućem obliku preduzeća kojeg želite otvoriti u Sloveniji, predlažemo vam savjetovanje kod naših poreznih i pravnih savjetnika. Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi s razlikama između poslovne jedinice i podružnice u Sloveniji, pišite nam na e-mail [email protected] ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *