Poslovne prilike u Sloveniji – Izvođenje radova i usluga stranih preduzeća

Izvođenje radova i usluga stranih preduzeća

Poslovne prilike u Sloveniji – Izvođenje radova i usluga stranih preduzeća

Sve više slovenačkih preduzeća odabere preduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije za izvođaće radova i usluga na teritoriju Republike Slovenije zbog povoljnih cijena izvođaća i kvalitetno izvršenih radova i usluga.

Preduzeća sa teritorija država Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije sklope poslovnu saradnju sa slovenačkim preduzećima i na osnovi poslovnih ugovora i ispunjenih uslova za rad izvodi radove i usluge.

Bitno je da strano preduzeće, koje sklopi ugovor za izvođaće i podizvođaće radova i usluga na teritoriju Republike Slovenije prije samog početka rada na vrijeme ispuni sve potrebne uslove za izvođenje radova i usluga.

Prvi korak je dobijanje slovenačkog poreznog broja stranog preduzeća. Preduzeće, koje se bavi sa graditeljskim uslugama tamo gdje se nekretnina nalazi, mora u slučaju pružanja takvih usluga ukljućiti se u PDV sustav i imenovati poreznog zastupnika. Ako se aktivnost u Sloveniji vrši duže od 1 godine mora strano preduzeće otvoriti podružnicu u mjestu gdje se nalazi nekretnina, gradilište, tj. gdje se pruža usluga. Strano preduzeće koje će vršiti građevinske usluge na teritoriju Slovenije mora prije početka rada dobiti PDV broj.

Drugi korak je dobijanje slovenačkih poreznih brojeva za strane radnike zaposlene u preduzeću, koji će izvoditi radove.

Hrvatska preduzeća koja vrše radove na teritoriju Republike Slovenije moraju prije početka rada prijaviti rad Zavodu za zapošljavanje Republike Slovenije. Bosanska i srpska preduzeća moraju prije početka rada dobiti posebnu vrstu radne dozvole za izvođenje radova sa svojim radnicima i boravak. To je proces, koji traje 2-3 mjesece, zato je bitno, da se bosanska i srpska preduzeća organizuju na vrijeme. Bosanska i srpska preduzeća možeju izvoditi radove samo sa radnicima, koji su zaposleni u preduzeću najmanje 1 godinu.

Ako preduzeće iz Bosne i Hercegovine ili Srbije nema podružnice u Sloveniji može izvoditi radove i usluge na teritoriju Republike Slovenije do 3 mjesece u kalendarskoj godini. Ako strano preduzeće ima registrovanu podružnicu ili preduzeće (u najmanje 50 % vlasništvu) može izvoditi radove sa upućenim radnicima do 1 godinu na teritoriju Slovenije.

Ako je rad ili usluga koja se vrši na teritoriju Republike Slovenije posebnog značaja za Sloveniju može naručnik usluge u Sloveniji dobiti posebnu saglasnost Ministarstva za rad i nadležnog Ministarstva za područje rada ili usluge i na osnovi saglasnosti može strano preduzeće zatražiti na Zavodu za zapošljavanje za radnu dozvolu za izvođenje radova bez otvaranja podružnice ili novog preduzeća za duži period, to je za period trajanja projekta.

Data d.o.o. nudi stranim preduzećima savjetovanje i kompletnu podršku u procesu izvođenja radova i usluga na teritoriju Republike Slovenije, podršku u procesu otvaranja novog preduzeća i podružnice, porezno, računovodsko i pravno savjetovanje, za vas vrši prijave i postupak dobijanja radnih dozvola, savjetovanje u postupku dobijanja dozvola za boravak i ostalu podršku u poslovanju.

Ako vas imate pitanje u vezi izvođenja radova i usluga stranih preduzeća nam pišite na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *