Špedicija i logistika transporta u Sloveniji

Špedicija i logistika transporta u Sloveniji

Špedicija i logistika transporta u Sloveniji

Sa nestankom državnih granica se uloga špeditera menja – špedicije su postale logistički servisi, koji pružaju široki spektar usluga u privredi. Na ovaj način špedicija i logistika transporta u Sloveniji prelazi u kvalitativno viši nivo usluge.

Mnoga strana preduzeća i strane preduzetnike interesuje registracija preduzeća u Sloveniji čija glavna djelatnost je špedicija i logistika transporta u Sloveniji i Europi.

Špedicija je uslužna privredna delatnost, koja se bavi organizacijom procesa kretanja robe u prostoru i vremenu. Špediter organizuje logistički lanac i povezuje njegove učesnike.

Cilj špedicije je oslobađanje nalogodavca brige i napora u vezi sa kretanjem robe.

Kako započeti djelatnost špedicija i logistika transporta u Sloveniji?

Pitate se koji su uslovi i pretpisi za obavljanje djelatnosti špedicije?

Zakon o izvođenju carinskih propisa Evropske zajednice (slo: ZICPES)  u 6. članku određuje da mora osoba koja obavlja poslove zastupanja u okviru svoje djelatnosti ispunjavati slijedeće uslove:

  • imati sjedište ili stalni boravak na području upotrebe Zakona o izvođenju carinskih propisa Evropske zajednice (znači u Sloveniji)
  • sam nositelj mora imati najmanje srednje stručno obrazovanje i obaviti poseban stručni ispit ili zaposliti najmanje jednu osobu sa adekvatnim stručnim obrazovanjem i obavljenim stručnim ispitom.

Uz to je potrebno pratiti i uredbu o obavljanju poslova zastupanja u okviru carinske djelatnosti. 2. članak Uredbe određuje da moraju pravne osobe i samostalni preduzetnici koji ispunjavaju uslove iz prvog paragrafa 6. Članka ZICPES dobiti dozvolu Generalnog carinskog ureda Republike Slovenije, koja nije prenosljiva.

Fizičke osobe sa završenim srednjim stručnim obrazovanjem i obavljenim posebnim stručnim ispitom iz 11. Članka Uredbe takođe dobiju licencu koja nije prenosljiva i koju na osnovi 8. Članka Uredbe izda Generalni carinski ured.

Ispit se obavlja u skladu sa 11. člankom pretpisanih tematskih područja i pred posebnom imenovanom petčlanskom komisijom koje članovi moraju imati najmanje visoko stručno obrazovanje. Komisiju imenuje Generalni carinski ured i sastavljena je iz najmanje dva člana.

Kod nas u Dati možete registrovati preduzeće, savjetujemo vam o uslovima za obavljanje djelatnosti, nudimo vam poslovnu adresu, knjigovodstvene usluge sa pravnim paušalom, savjetovanje s područja radnog, privrednog i migracijskog prava i ostalu podršku u poslovanju.

Transportnim preduzećima savjetujemo u procesu dobijanja licence za međunarodni transport i za njih spremimo dokumentaciju, podnesemo zahtjev i pratimo postupak.

Pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj 00 386 1 6001 537 ili Viber: +386 30 640 995.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *