PDV broj za firmu u Sloveniji – sve što trebate znati!

PDV

PDV broj za firmu u Sloveniji – sve što trebate znati!

PDV broj za firmu u Sloveniji – preduzetnici imaju odmah nakon postupka osnivanja firme pitanja o PDV-u (porez na dodatu vrednost). Da li znate kada je ulazak u sistem PDV-a obavezan i kada se isplati dobrovoljno ući u PDV sistem? Bi želeli isto i vi početi biznis u Sloveniji? DATA vam može pomoči pri otvaranju firme u Sloveniji! Nazovite nas na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp) ili nam pišite na data@data.si.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Kako do PDV broja za vaše preduzeće?

Društvo sa ograničenom odgovornošću najčešći je tip preduzeća u Sloveniji. Ako otvarate d.o.o. kao fizičko lice, potreban vam je osnovni kapital od 7.500 evra. Svi vlasnici i zastupnik moraju biti prisutni da bi završili postupak. Postupak možete izvesti na našoj DATA tački u Sloveniji i vam za to nije potreban notar. Potrebni su vam slovenački poreski broj za sve vlasnike i predstavnika, 7.500 € osnovnog kapitala, poslovna adresa u Sloveniji i važeći pasoši svih vlasnika i predstavnika.

Zahtev za izdavanje identifikacijskog PDV broja morate podneti blagovremeno u elektronskom obliku na portalu eDavki (ePorezi). Ili to može takođe urediti i vaš knjigovođa. Zahtev za izdavanje mora biti podnesen najkasnije u mesecu u kojem je verovatno da će vrednost oporezive transakcije premašiti propisani iznos od 50.000 evra. Na osnovu zahteva dobijate identifikacioni broj za PDV. Sastoji se od prefiksa SI i poreskog broja. Poreski organ će broj izdati najkasnije do poslednjeg dana meseca koji sledi nakon meseca podnošenja prijave.

Biznis u Sloveniji

Kada je obavezan ulazak u sistem PDV-a?

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost (ZDDV-1), poreski obveznik je svako fizičko ili pravno lice koje samostalno vrši bilo koju ekonomsku delatnost, bez obzira na svrhu ili rezultat aktivnosti. Međutim, nije potrebno da se svako uključi u poreski sistem. Dakle, identifikacija za PDV-a nije obavezna za sve poreske obveznike, već postoje uslovi kada je ulazak u poreski sistem obavezan.

U sistem PDV-a morate ući ako pređete granicu od 50.000 evra oporezivanog prometa u zadnjih dvanaest meseci. U tom slučaju je potreban identifikacioni broj za PDV. Zahtev za prijavu za identifikacijski broj za PDV morate podneti na vreme u elektronskom obliku. Ako imate detaljnija pitanja oko poreza u Sloveniji, DATA ima i poreske i knjigovodskene stručanjake, tako da vam mogu pomoći isto oko toga.

Otvorite firmu u Sloveniji!

Dobrovoljni ulazak u sistem

Takođe možete postati poreski obveznik dobrovoljno iako imate niži ukupni oporezivi godišnji promet od 50.000 evra. Zahtev naime možete podneti već nakon otvranja vaše firme. Međutim, postoji uslov, a to je da ste zatim identifikovani za PDV najmanje 60 meseci.

Pozovite nas na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp)!

Želite registrovati firmu u Sloveniji?

Naše knjigovođe mogu ponuditi knjigovodstveneporeske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim knjigovodstvenim standardima. Data ima više od 30 stručnjaka sa različitih područja, koji vam mogu ponuditi poslovno savetovanje u vezi oporezivanja, radnog zakonodavstva, osoblja i preduzetništva. Imamo takođe i pravnike u DATI, koji vam mogu pripremiti ugovore iz civilnog i privrednog prava u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom.

Ukoliko vas interesuje otvranje firme u Sloveniji, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na +386 40 530 718 (Viber/WhatsApp). Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook i Linkedin!

Share this post