Tag - špedicija

Špedicija i transport sa firmom u Sloveniji

Špedicija i transport sa vozilima preko 3,5 tone- koji su uslovi za obavljenje delatnosti u Sloveniji? Ako će špedicija biti vaša delatnost, morate ispuniti uslove u skladu sa Zakonom o izvođenju carinskih propisa EU zajednice ( ZICPES ). Zakon određuje sedište firme, stručno obrazovanje i dozvolu Generalnog carinskog ureda RS. Ako špedicija neće biti jedina aktivnost s kojom se planirate...

Imate probleme sa dobijanjem CEMT dozvola? Rešite se jih sa otvaranjem transportne firme u Sloveniji

Imate probleme sa dobijanjem CEMT dozvola u svojoj državi? Ako imate probleme sa dobijanjem CEMT dozvola u svojoj državi onda možete rešiti taj problem sa otvaranjem transportne firme u Sloveniji i dobijanjem licence za međunarodni transport. Za obavljanje prevoza sa slovenačkom firmom unutar Evropske unije nije vam uopšte potrebna CEMT dozvola. Sa otvaranjem transportne firme u Sloveniji i licencom za međunarodni transport...

Kako otvoriti špeditersku firmu u Sloveniji i EU?

Želite otvoriti špeditersku firmu u Sloveniji? Mnoge strane firme i strane preduzetnike interesuje otvaranje firme u Sloveniji čija glavna djelatnost je špedicija i logistika transporta u Sloveniji i Europi. Kako otvoriti špeditersku firmu u Sloveniji i započeti djelatnost špedicije i logistike transporta u Sloveniji? Pitate se koji su uslovi i pretpisi za obavljanje djelatnosti špedicije? Zakon o izvođenju carinskih propisa Evropske zajednice...

Špedicija i logistika transporta u Sloveniji

Sa nestankom državnih granica se uloga špeditera menja - špedicije su postale logistički servisi, koji pružaju široki spektar usluga u privredi. Na ovaj način špedicija i logistika transporta u Sloveniji prelazi u kvalitativno viši nivo usluge. Mnoga strana preduzeća i strane preduzetnike interesuje registracija preduzeća u Sloveniji čija glavna djelatnost je špedicija i logistika transporta u Sloveniji i Europi. Špedicija je...