Kalkulator za obračun plate u Sloveniji

Informativni obračun plate

Kalkulator za informativni obračun plate:

01Plata

Bruto

EUR Minimalna bruto plata za godinu 2021 iznosi: 1.024,24 evra bruto.
Najniža osnova za obračun doprinosa za socijalnu zaštitu za osobe u radnom odnosu iznosi 1.113,72 evra (56 % prosečne godišnje plate zaposlenih u RS).

EUR Mesečna karta za javni promet, odnosno 0,18€ na prevožen km.
Minimalni topli obrok iznosi 4,51€ na dan, maksimalni neoporezovani topli obrok iznosi 6,12€ na dan.

02Poreske olakšice

bez opšte poreske olakšice 291,67 EUR*

03Obračun

Pažnja: iznos plate je manji od minimalne zakonski propisane plate 842,79 €! Obračun nije pravilan!

Bruto plataEUR

Neto plataEUR

DodaciEUR

Doznaka na računEUR

Trošak poslovodcaEUR

Detaljnije

Bruto plata
Neto plata
Doznaka na račun
Ukupan trošak poslodavca
1. Doprinosi od bruto plate radnika
Zdravstveno osiguranje
Penziono osiguranje
Zapošljavanje
Roditeljska zaštita
Ukupno doprinosi
2. Olakšice
Opšta olakšica
Olakšice za izdržavane porodične članove
3. Porez na dohodak
Polazište
Olakšice
Doprinosi radnika
Osnova za porez na dohodak
Akontacije poreza na dohodak
Neto plata
1. Doprinosi poslodavca
Zdravstveno osiguranje
Penziono osiguranje
Zapošljavanje
Roditeljska zaštita
Povrede na radu
Ukupno doprinosi
Ukupan trošak poslodavca

 

*Svi obračuni su isključivo informativne prirode. Data d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće nepravilnosti u obračunima.
Ako vam je potreban službeni ili kompleksniji obračun (bonitete, invaliditet …) kontaktirajte nas na 01 600 1 542 ili data@data.si.