Filijala – proširite svoj biznis u Sloveniju i EU!

Filijala u Sloveniji

Filijala u Sloveniji odlična je ideja za preduzetnike, koji žele da prošire svoje poslovanje u Sloveniju. Otvaranje filijale u Sloveniji nudi vam i mogućnost ponude usluga i proizvoda na EU tržištu.

Filijala u Sloveniji i EU

Ako već imate postojeću firmu (d.o.o.) možete registrovati filijalu u Sloveniji. Filijala nije nezavisno pravno lice, već deo matičnog preduzeća. Ako se zatvori matično preduzeće, filijala ne može postojati samostalno. Filijalu možete registrovati samo za poslovne delatnosti za koje je registrovano i matično preduzeće. Ovo znači, da se sa filijalom ne možete baviti drugim delatnostima, već samo onim delatnostima za koje je registrovana matična firma. Osim toga, matično preduzeće odgovara za poslovanje filijale.

Filijala se mora registrovati kod notara u Sloveniji. DATA vam može pomoći da vašu filijalu registrujemo mi prema vašem ovlašćenju. U ovom slučaju, vaše prisustvo prilikom registracije nije potrebno. Dobra vest je da vam za registraciju filijale nije potreban osnivački kapital.

Za registraciju se u Sloveniji zahteva sledeća dokumentacija:

  • odluka matične firme o otvaranju filijale u Sloveniji, koja sadrži podatke o nazivu filijale, skraćenom nazivu, adresi i sedištu, delatnostima, imenu zastupnika,
  • izvod iz registra matične firme, preveden na slovenački jezik od strane sudskog tumača,
  • osnivački akt matične firme,
  • finansijski izveštaj za zadnju poslovnu godinu u skraćenom obliku.

Dokumenti

Za filijalu, svi dokumenti za otvaranje u Sloveniji moraju biti overeni i prevedeni na slovenački jezik kod sudskog tumača. Dokumenti ne smeju biti stariji od tri meseca. Obavezno je priložiti originalne dokumente.

Ako imate previše posla i nemate vremena za sam postupak, DATA može za vas voditi postupak na osnovu vašeg ovlašćenja.

Nudimo vam potpunu podršku u procesu otvaranja filijale, savetujemo vam u procesu, pripremamo potrebnu dokumentaciju i u vaše ime registrujemo filijalu.

Da li ste zainteresovani za otvaranje filijale? Kontaktirajte nas!

Ukoliko vas interesuje da u Sloveniji osnujete firmu ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.