Poznavanje slovenačkog jezika – uslov za boravišnu dozvolu?

Poznavanje slovenačkog jezika – uslov za boravišnu dozvolu?

Poznavanje slovenačkog jezika za strance je pitanje sa kojim se često susreću i stranci i slovenački poslodavci. Da li je strancima u samom procesu zapošljavanja neophodno poznavanje slovenačkog jezika? Da li to moraju dokazivati prilikom dobijanja boravišne dozvole? Objasnićemo u kojim slučajevima je potrebno znanje slovenačkog jezika za strance.

Poznavanje slovenačkog jezika za strance i zapošljavanje u Sloveniji

Prilikom zapošljavanja stranaca u upravnim postupcima koriste se dva zakona: Zakon o strancima (ZTuj-2) i Zakon o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca (ZZSDT). Oba zakona dozvoljavaju mnogo različitih metoda na osnovu kojih se stranac može zaposliti u Sloveniji. Najčešći je radni odnos na određeno radno mesto na osnovu člana 27. ZZSDT ili zapošljavanje stranog predstavnika na osnovu člana 17. ZZSDT. Ni u jednom od ovih slučajeva strancima nije potrebno poznavanje slovenačkog jezika. Potrebno je samo ako radno mesto zahteva poznavanje slovenačkog jezika. Za poslove na kojima će stranac imati kontakt sa krajnjim kupcima u Sloveniji, Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije (ZRSZ) može zahtevati i određeni nivo znanja slovenačkog jezika. Za većinu drugih poslova to nije potrebno, niti to je proverilo.

Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji

Upis u evidenciju nezaposlenih

Ako stranac ima pravo da se prijavi u evidenciju nezaposlenih lica ZRSZ, mora u roku od godinu dana od prijave položiti ispit i dokazati poznavanje slovenačkog jezika za strance na osnovnom nivou (A1). Ovde se uzimaju u obzir stranci koji su državljani treće zemlje i koji su primaoci novčane naknade. Ako se državljanin EU prijavi na evidenciju nezaposlenih, ne mora da polaže ispit iz slovenačkog jezika, ali se ipak preporučuje ako aktivno traži posao.

U kojim slučajevima stranci moraju dokazati svoje znanje slovenačkog jezika?

27. aprila 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima (ZTuj-2F). Osnovne odredbe ove izmene zakona su evidentne u stavu 5. člana 47. ZTuj-2 i stavu 1. člana 52. ZTuj-2. Ove odredbe utiču na uslove za poznavanje slovenačkog jezika za strance:

• Stav 5 člana 47 ZTuj-2 odnosi se na boravišnu dozvolu radi spajanja porodice. Međutim, predviđa da se u slučaju produženja dozvole za punoletnog člana porodice mora dokazati njegovo poznavanje slovenačkog jezika za strance na ulaznom nivou (A1).
• Stav 1 člana 52 ZTuj-2 odnosi se na dobijanje dozvole za stalni boravak u Sloveniji. Ovde lice koje podnosi zahtev za dozvolu stalnog boravka mora pokazati znanje slovenačkog jezika za strance na osnovnom nivou (A2). Izuzetak se odnosi samo na strance koji su primljeni na javno važeće obrazovne ili studijske programe u Republici Sloveniji, koji se izvode na slovenačkom jeziku. Ili koji su završili školovanje na bilo kom nivou u Republici Sloveniji. Izuzetak su i stranci koji su završili osnovnu ili srednju školu sa slovenačkim nastavnim jezikom na područjima gde pripadnici autohtone slovenačke nacionalne zajednice žive u susednim zemljama ili su stariji od 60 godina.

Odredbe koje definišu poznavanje slovenačkog jezika za strance neće stupiti na snagu do 27. aprila 2023. godine, tako da nije potrebno podnositi dokaz o poznavanju slovenačkog jezika svima koji budu podneli zahtev za spajanje porodice ili prebivalište. dozvolu pre tog datuma. Naravno, obavezno je i da prilikom podnošenja zahteva ispune i ostale uslove za dobijanje dozvole za stalni boravak ili spajanje porodice.

Mogućnosti učenja slovenačkog jezika za državljane trećih zemalja koji legalno borave u Sloveniji

Uglavnom poznavanje slovenačkog jezika strancima nije neophodno prilikom preseljenja u Republiku Sloveniju. Ipak, svakako je poželjno radi lakše integracije i života u zemlji. Istovremeno, država nudi besplatne kurseve slovenačkog jezika u okviru programa Inicijalna integracija imigranata – ZIP. Ovde su uključeni i sadržaji znanja o slovenačkom društvu. Državljani trećih zemalja mogu kod nadležne administrativne jedinice proveriti da li imaju pravo na kurs i saznati na koliko besplatnih sati učenja slovenačkog imaju pravo. Ukoliko se dobije pozitivna odluka, osobe mogu steći znanje slovenačkog jezika za strance na osnovu prijave kod ovlašćenog nosioca kursa.

Zašto DATA d.o.o.?

Kompanija DATA d.o.o. ima više od 30 godina iskustva u pružanju pomoći i podrške stranim preduzetnicima u postupcima za registraciju firmi u Sloveniji, kod investicija i slično. Prednosti kompanije DATA su što na jednom mestu možete dobiti sve potrebne informacije u vezi poslovanja firme u Sloveniji i EU. Nudimo vam kompletnu podršku koja uključuje računovodske, poreske i finansijske usluge u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom i najvišim standardima. Kontaktirajte naše stručnjake na data@data.si.

Za više ažurnih novosti u vezi sa poslovanjem, sve oko investicija u Sloveniji i EU nas pratite i na našem Facebooku. Svake nedelje održavamo i besplatne webinare o poslovnoj migraciji u Sloveniji.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *