Osnivanje preduzeća

Zatvaranje firme

Zatvaranje firme-kako najbrže zatvoriti d.o.o.?

Zatvaranje firme- kako najbrže zatvoriti d.o.o.? Zatvaranje firme može biti procesuirano na više načina. Najčešće se sprovode redovni procesi ali kada je preduzeće insolventno onda je potreban stečajni postupak. Međutim, pod određenim uslovima može zatvaranje firme biti i po skraćenom postupku- bez likvidacije. U sledećem paragrafu objašnjavamo kada  može zatvaranje firme biti završeno po skraćenom postupuku i kako se to [...]

Detaljnije ...
Akcionari kod d.o.o-a

Akcionari kod d.o.o.- koliko članova može biti?

Akcionari kod d.o.o.- koliko članova može biti? Akcionari kod d.o.o.-a i koliko njih može biti u jednoj firmi je jedno od najčešćih pitanja koje čuju naši savetnici. Ako je 50€ najmanji kapitalni doprinos jednog akcionara a minimalni osnovni kapital za osnivanje preduzeća 7.500€, onda možemo pretpostaviti da jedan d.o.o. može imati 150 akcionara. Ali to nije tačno! Zašto? Ukoliko biste [...]

Detaljnije ...
Proširite svoje poslovanje u Sloveniju

Proširite svoje poslovanje u Sloveniju!

Proširite svoje poslovanje u Sloveniju! Proširite svoje poslovanje u Sloveniju! Ukoliko već imate svoj utečeni biznis a želeli biste da razradite postojeći biznis i u regionu onda je DATA d.o.o. prava adresa za registraciju preduzeća. Ukoliko želite, da se probijete na evropsko tržište ali nemate hrabrosti za to, ovde možete pročitati nekoliko informacija, da razbijete sumnju i proširite svoje poslovanje [...]

Detaljnije ...
Otvaranje preduzeća u Sloveniji i nove poslovne prilike

Otvaranje preduzeća u Sloveniji i nove poslovne prilike

Otvaranje preduzeća u Sloveniji – nove mogućnosti za mala i srednja preduzeća Otvaranje preduzeća u Sloveniji nudi preduzetnicima nove mogućnosti poslovanja na evropskom tržištu. Mala i srednje velika preduzeća predstavljaju 99,8 % svih preduzeća u Sloveniji. Važan su faktor za podsticanje ekonomskog rasta, otvaranje novih radnih mesta i širenja na strana tržišta. Države EU su geografski relativno blizu i dobro [...]

Detaljnije ...
Osnovna delatnost firme - kako je izabrati? - kako je izabrati?

Osnovna delatnost firme – kako je izabrati?

Osnovna delatnost firme u Sloveniji Osnovna delatnost firme je česta dilema preduzetnika koji se odlučuje da otvori firmu. Preduzetnik odlučuje koje i koliko delatnosti će prijaviti u svojoj firmi. U postupku registracije preduzetnik se može odlučiti za nekoliko delatnosti koje će obavljati, koje ne moraju biti srodne. Ali jedna od delatnosti mora biti osnovna. Da li vam je potrebna pomoć [...]

Detaljnije ...
Iza nas je uspešan online događaj na temu poslovanja u Sloveniji!

Iza nas je uspešan online događaj na temu poslovanja u Sloveniji!

U utorak 16. novembra smo u saradnji sa Ambasadom Republike Slovenije u Beogradu i Slovenačkim poslovnim klubom uspešno održali online događaj Poslovno okruženje Slovenije – Kako poslovati u Sloveniji. Online događaju je prisustvovalo 50 (budućih) preduzetnika, većina ih je bila iz Srbije, nekoliko i iz Severne Makedonije. Na događaju so učesnici dobili puno korisnih informacija u vezi sa osnivanjem preduzeća [...]

Detaljnije ...
3D oznake na putu i 3D pešački prelaz u Sloveniji

3D oznake na putu i 3D pešački prelaz u Sloveniji

3D oznake na putu u Sloveniji 3D oznake na putu smo nedavno dobili i u Sloveniji. Njihova svrha je da vozače upozoravaju da voze u suprotnom smeru. Kad se približi trodimenzionalnoj oznaci će vozač na putu ugledati iluzijo podignute platforme, koja će ga upozoriti na napravilnu vožnju. Prva takva oznaka je nacrtana na asfaltu priključka Ljubljana-Brdo, a možemo ih naći [...]

Detaljnije ...
Poslovni susret preduzetnika u Srbiji

Besplatni online biznis događaj sa Ambasadom RS v Beogradu, Slovenačkim poslovnim klubom Beograd in firmom Data iz Slovenije

Poslovni susret preduzetnika sa kompanijom DATA iz Slovenije Pozivamo vas da prisustvujete poslovnom susretu sa kompanijom Data na ZOOM platformi, koji će se održati u utorak 16. novembra 2021. godine od 10.00 do 11.15 časova. Dobrodošli ste svi preduzetnici koji tražite informacije o načinima i širenju poslovanja na teritoriji Slovenije i Evropske unije. Besplatan poslovni susret organizujemo zajedno sa Slovenačkim [...]

Detaljnije ...
Obveznik poreza na dohodak iz inostranstva

Obveznik poreza na dohodak iz inostranstva

Obveznik poreza na dohodak i rezidentnost građana Obveznik poreza na dohodak je osoba koja je rezident Republike Slovenije za dohodak ostvaren na teritoriji Slovenije i u drugoj državi. Obveznik poreza na dohodak je i fizičko lice koje nije rezident za dohodak ostvaren u Sloveniji. Kriterijum za određivanje rezidentnosti nije državljanstvo, već prostor. Rezidenti su sva fizička i pravna lica sa [...]

Detaljnije ...
Zapošljavanje državljana Srbije i BIH u Sloveniji

Zapošljavanje državljana Srbije i BIH u Sloveniji

Zapošljavanje državljana Srbije u Sloveniji Zapošljavanje državljana Srbije u Sloveniji je uređeno u Sporazumu o zapošljavanju koji je potpisan između Slovenije i Srbije. Sporazum je stupio na snagu 1.9.2019. godine. i određuje uslove zapošljavanja državljana Srbije, kao i postupke za dobijanje dozvola za rad, ne uključuje pa pravo na boravak u Sloveniji. Državljani Srbije se mogu zaposliti u Sloveniji ako: su [...]

Detaljnije ...